Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
Тема 3 - Туристическо предлагане Това е стойностно материален израз на съществуващите възможности за предоставяне на туристически услуги и стоки предназначени за задоволяване на туристическо търсене. Качествената оценка на предлагането е преди всичко работа на продавачите. Към тях трябва да добавим и усилията на посредниците. В крайна сметка потребителя е затруднен. Този, които произвежда услуги и стоки е заинтересован потребителя да е наясно какво му се предлага. Под ТП разбиране конкретната с

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Висше Училище Международен Колеж SWOT АНАЛИЗ Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на Pemarbeach Resort *****, град Аланя, Турция гр. Добрич Дата: 17.02.2010 Обща информация за Алания, Турция и Pemarbeach Resort ***** Алания се намира в Югозападна Турция на брега на Бяло Море. Алания е крайбрежен курорт и област в провинцията Анталия, намираща се на 120 км от летище Анталия. Площта на града и околията му е 644,9 кв.км, а населението наброява около 392 900 жители. Алания

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Курсова работа По : Управленски маркетинг На тема : Стратегии за нови продукти РУСЕ, 2012 В редица изследвания се отбелязва силното влияние, което наличието на стратегия за новите продукти във фирмата оказва върху резултатите на разработваните от нея продуктови иновации. Въпреки това, в тези изследвания обикновено липсват бележки относно същността и особеностите на стратегията за новите продукти. Сериозна предпоставка за различия в това отношение представлява съществуването на множество специф

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИOНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" Въпроси към книгите: "Съвършенството като цел", "Скандал и срам" и "Моят живот и моите успехи" Изготвил: Мадлена Петрова Специалност: Маркетинг Фак.№ 1166167 Проверил: проф. Васил Манов гр. София Дата: 12.01.2013г. "Съвършенството като цел" Крейг Хикман и Майкъл Силва 1. Що е то съвършенство? Стратегия + Култура = Съвършенство До съвършенството се достига с притежание на отделни качества

Категория на документа: Документи по Маркетинг
МОДУЛ ІІ - Поведение на потребителя на потребителските пазари Тема 2.1. Основни етапи на процеса на вземане на решение за покупка Етапите на вземане на решение за покупка са следните: - Осъзнаване на проблема - Търсене на информация - Оценка и селекция на информацията - Решение за покупка - Поведение след покупката Някои автори включват, а други отричат етапа на стимул, който е подсещане, подтик, физически импулс, който мотивира потребителя. Стимулът може да бъде комерсиален (породен от търгове

Яндекс.Метрика
92 92 100 100