Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КУРСОВА РАБОТА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ТЕМА: Социален маркетинг Изготвил: Проверил: Бургас 2013 В наши дни интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промен

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Факултет " Управление" Курсова работа по Маркетинг на услугите Тема: Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в Макдоналдс- Възприятието на българите за храната в Макдоналдс Съдържание I. Увод II. Изложение 1. Цел на изследването 2. Задачи 3. Предмет на изследването 4. Обект на изследването III. Аналитична част 1. Описание на избрания обект 2. Анализ по показатели IV. Изводи и препоръки V. Приложения I. Увод Настоящият доклад се изработва в

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Съдържание Увод 1. Представяне на организацията 2. Външна среда 3. Вътрешна среда 4. SWOT анализ Заключение Използвана литература Увод Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Съвременният бизнес се развива под влияние на постоянно променящата се среда, затова в натоящите висококонкурентни пазари се изисква голямо внимание от страна на мениджърите по отношение на усвояване методите на анализ на влия

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Изследване имиджа на ТМ "ROLEX" I Увод Актуалност на избраната тема : Швейцарските часовници Rolex са познато име за всеки втори човек в света, независимо дали има или не познания в областта на часовниците. Rolex SA" е швейцарски производител на висококачествени и луксозни часовници. Часовниците на "Ролекс" се смятат за символ на статуса на притежателя. Rolex е наистина най-популярното име, когато става въпрос за луксозни часовници и това е така с доказано качество през годините още от създава

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Анализ на презентативните умения на Стив Джобс Стив Пол Джобс е съосновател, председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Apple Inc. Той е знакова фигура в света на високите технологии. На 20 години създава "Епъл" в гаража на родителите си; на 25 вече е мултимилионер; на 26 е корица на "Тайм"; едва на 30 е изхвърлен от фирмата си, на 42 се завръща триумфално, за да я изведе до върха.Признат за номер едно и в гейминг индустрията. MarketWatch го определя като CEO на десет

Яндекс.Метрика
92 92 100 100