Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
Стратегии в международния маркетинг Планиране в международния маркетинг - става дума предимно за планиране и разработване на типизирани стратегии и маркетингови планове Планирането е концентрирано преди всичко към процесите на реализация Планирането влючва : * Разработване и утвърждаване на конкретни цели * Определяне на пазари въз основа на предварителни проучвания и селекционни дейнсоти * Основни стратегически решения : конкуретно и продуктово ориентирани * Стартегии за навлизане на пазара *

Категория на документа: Документи по Маркетинг
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" курсова задача по "Маркетинг" НА ТЕМА: Рецензия на книгата "Биология на купуването-основи на невромаркетинга" (стр.97-168) Изготвил: Стефан Александров Миланов Факултетен номер: 111111371 Направление: "Икономика и бизнес" Група: 1733 Титуляр: Проф. д-р Боян Дуранкев Проверил: хон. ас. Борислава Стоименова София, 2013 Мартин Линдстрьом Мартин Линдстрьом е датски автор на 5 книги,някои от които Buyology

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св.Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Специалност "Маркетинг" Курсова работа По Управление на маркетинга на тема Маркетингов план на фирма "Биопрограма" ЕАД Изготвил: Ивелина Марковска Проверил: Съдържание: I. Предмет на дейност и история на "Биопрограма"ЕАД 1. Мисия и стратегия. II. Ситуационен анализ. 1. Външна среда. 2. Вътрешна среда. III. SWOT анализ. IV. Маркетингови цели. V. Маркетингова стратегия. 1. Продуктова политика. 2. Дистрибуционна политика. 3. Ц

Категория на документа: Документи по Маркетинг
УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"- гр.Бургас КУРСОВА ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНА "МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ" НА ТЕМА : "SWOT АНАЛИЗ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ЕВРООЙЛ" изработила: преподавател: доц. д-р Кирил Петров гр. Бургас 2013 Фирма "Евро 89" е създадена през 1991г, като събирателно дружество с основен предмет на дейност товарни, лекотоварни и пътнически таксиметрови услуги на граждани, предприятия, обществени организации. Управлението на фирмата се осъществява от двамата сътрудници, които са и собственици

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Международен маркетинг /ММ/ тема №5 Стратегии за позициониране на международните пазари 1. Сегментиране на международните пазари При международния маркетинг, сегментирането изисква отчитане на мащабите и голямото разнообразие на външните пазари. При международния маркетинг, фирмите често не са в състояние да отговарят на конкретните изисквания на отделните лица, семейства и организации. Ето защо, те се ориентират към задоволяване на сходни желания и потребности на отделните групи клиенти. За си

Яндекс.Метрика
92 92 100 100