Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
Курсова работа по Продуктова политика Изготвил: Нели Арангелова Факултетен № 0908472058 Стопанско управление - задочно 4-ти курс 08.10.2014 година Обект на анализ в тази курсова работа ще бъдат бебешки зеленчукови пюрета от марките " Gerber " на Нестле и Ганчев. Като еталон за сравнение избирам продуктите на " Gerber ". И двете марки произвеждат продукти за краткотрайна употреба, които са и взаимозаменяеми. Те са преки стоки, защото задоволяват бебешките потребности от вкусна и полезна храна не

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Елементи на маркетинговия микс Основните елементи на маркетинговия комуникационен микс са пет: пъблик рилейшънс, реклама, насърчаване на продажбите, спонсорство и лична продажба. Общото между всички тях е стремежът им да убедят купувача да избере даден продукт или услуга, подчертавайки неговите предимства. Друга цел, която предследват и петте елемента на маркетинговия комуникационен микс е да се изгради положителен имидж на компанията, която предлага дадения продукт и да се създаде устойчиво до

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет Реферат На тема Бранд - търговска марка Изготвил: Ивайло Карагеров Спец: Стопанско управление Фак.№: СУЗ - 1304 Велико Търново 2014 г. Търговска марка 1.Какво е търговска марка. Търговска марка е знак, способен на различаване на продуктите или услугите, произведени или предоставени от едно предприятие от тези на други предприятия. Каквито и да са отличителни думи, букви, цифри, рисунки, илюстрации, форми, цветове, логота,

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Разфасовка, опаковка и маркировка на стоките. Различната природа на стоките пречи да се разработи стройна система с универсална мярка на теоретично равнище. Животът обаче автономно и независимо от теорията е създал стоковата единица като обща основа за измерване, съхраняване, подреждане и отчитане на несъпоставимите наглед стоки. За онези от тях, пред които може да се постави числително име, проблемът се свежда до умението да се брои. По различен начин стои проблемът при стоките в насипно съст

Категория на документа: Документи по Маркетинг
НЕВЯНА СТЕФАНОВА ДАНАИЛОВА МАРКЕТИНГ СОФИЯ 1998г. Авторът на учебника "Маркетинг" доц. д-р по ик. НЕВЯНА ДАНАИЛОВА е Директор на Центъра за външноикономическа подготовка на кадри към Министерството на търговията и туризма. Член е на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт. Преподава маркетинг и международен бизнес в СУ"Св. Кл. Охридски" и Нов български университет. Има издадени монографии, учебници и статии. Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япо

Яндекс.Метрика
92 92 100 100