Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
Дисциплина: Маркетинг Курсова работа Изготвил: Проверил: Радостина Вълчева Христо Христов Верхат Чолаков Константин Иванов Бояна Карагьозова Група: 03 Специалност: Счетоводство и контрол "Градев" ООД Агенция за недвижими имоти "ГРАДЕВ"ООД е създадена на 10.08 1992 г. и първоначално започва работа като еднолична фирма. През 1995 г. поради настъпили структурни и персонални промени, фирмата се трансформира в ООД, съществуваща като такава и до сега. През годините бе изградена собствена регионална и

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", 2014 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Курсова работа: "Медиен маркетинг" Предмет: Управление на медиите Преподавател:проф. Елена Георгиева Изготвил: Йоана-Беатрис Данева, Специалност: Книгоиздаване, 4-ти курс, задочно обучение, фак.номер: 1208-К Ключов момент и изходна точка при разглеждането на медийния маркетинг е изясняването на самото понятие. Също така,от значение е да бъдат разгледани част от теориите, които формират медийния маркетинг и обуслявят

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Икономическо есе На тема: Успешните търговци днес - ключови фактори за пазарен успех Изготвил: Ф. Номер: София 2013 В това есе ще бъдат разгледани различни гледни точки и противоположни мнения. Търговита намира място още в най-ранните години от човешкото развитие. Непрекъснато се е развивала и продължава да се развива било то в класическия й вид, който познаваме или ,както е тенденцията в последните години, като онлайн търговия. Независимо за кой вид търговия се говори, винаги се стига до въпр

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ Център за дистанционно обучение Велико Търново КУРСОВА РАБОТА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МАРКЕТИНГ Преподавател : На тема:Маркетингови стратегии в сферата на услугите Велико Търново Съдържание: * Маркетингът и неговата същност * Услуга и нейната същност * Маркетингова концепция на услугите * Управление на качеството на услугите * Маркетингови стратегии на услугите Разбирането за това какво е маркетинг се промени през последните няколко години. Днес

Категория на документа: Документи по Маркетинг
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН ВАЗОВ" ВАРНА Маркетингова стратегия и мениджърска концепция за хотел ,,Гергана'' - Албена изготвили: проверил: Варна 15.04.1999 25 О Ф Е Р Т А Ваканцията в "Гергана" никога не свършва... Оферта за балнеолечение в балнеоцентър ''Гергана" Балнеолечебна програма - 10 лечебни дни. Програмата е подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система, белодробни и стомашно-чревни заболявания, гинекологични и сърдечно-съдови за

Яндекс.Метрика
92 92 100 100