Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО тема: ПАЗАР И ОРИЕНТИРАН КЪМ КАЧЕСТОВОТО МАРКЕТИНГ Име: Петър Илиев Петров Специалност: Икономика на търговията Факултетен номер: 31117136 Преподавател: проф. С. Петров доц.д-р. Р. Георгиева Гр. Габрово 2013г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3 1.1 Същност на понятията........................................

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Тракийски университет Стопански факултет Реферат по Маркетинг Тема : Продуктова политика Изготвили : Ивайло Иванов Димитров, РПРСР, Ф№ 111 Деян Динчев Костадинов, РПРСР, Ф№ 133 Проверил : гр. Стара Загора гл. ас. Евгени Генчев Съдържание : 1. Продуктова политика 2. Същност и съставни елементи на продуктовата политика 3. Класификация на потребителските продукти 4. Жизнен цикъл на продукта 5. Същност и видове търговски марки 1. Продуктова политика Продуктовата политика е разработване на привлекат

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Маркетингово проучване на пазара на ягоди в град Варна 1.Определяне на мартетинговия и изследователски проблем - Липса на информация за конкурентите в бранша; - Липса на информация за задоволените и незадоволените потребности на потребителите; - Липса на информация за нивото на търсене и интерес към ягодите през зимния сезон. Причините, които водят до тези маркетингови проблеми са навлизането на фирмата тепърва на пазара за ягоди във Варна, незапознатостта на клиентите с качеството на продукта,

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ" КАТЕДРА "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА" КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: МАРКЕТИНГ Изготвил: Десислава Пламенова Лакерова Спец. "Международни икономически отношения" Дистанционно обучение ф. н. 22040004 Учебна 2013/2014 Във времето на модерните информационни и комуникационни технологии живеем в общество, определяно като медийно общество - едно системно образование, чиито структури се о

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Епископ Константин Преславски" Педагогически факултет 2014 КУРСОВА РАБОТА по: Образователен маркетинг и връзки с обществеността Тема:,,Комуникативен план за учебно-възпитателната работа на ЦДГ,,Христо Ботев ,, гр.Варна Изготвил: Магистърски курс: Управление на образованието Задочна форма Фак.№ Проверил:Доц. д-р С. Вацов Визия Човечеството е част от еволюционния процес , който ни прави отговорни и задължени към миналото и бъдещето . Ние сме водени от убеждението , детето тр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100