Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
05.10.2012 година Тема 1 Датите на които ще имам лецкия по този предмет:5,12,19 октомври 2,9,16,23,30 ноември 14,21 декември4,11 януари.И на 18 януари ще имаме един финален тест,който не е единсвено условие за освобождаване.Другото условие е да имаме присъствие.Освен лецкии ще има и писмени задачи,които обикновено за свързани с темата.Нещата които дава са тестове и казуси и понякога задача.Тези нещо които ще даваме на лист в края на часа ще имат участие във освобождаването.Това са двете условия

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Университет за национално и световно стопанство Катедра Маркетинг и стратегическо планиране Рецензия на ''Легендарните марки'' от Лорънс Винсент Изготвил: Владислава Красимирова Славянова Проверил: Б. Стоименова Направление: Икономика и бизнес Титуляр: Б. Дуранкев Поток: 175 Група: 1703 ФН: 111110642 СЪДЪРЖАНИЕ: Кой е Лорънс Винсент.................................................................................1 Размерът и дългогодишното присъствие на марката..................................

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Тема 1 Маркетинг и информационни пазари 1. Системата маркетинг - елементи, функции, връзки, структури. 2. Пазари. Видове. 3. Характеристика на пазарите. 4. "Продукти - конкурентност" по пазари. Маркетинга като бизнес функция е позната през 80те год. на миналия век и формирана като такава въз основа на решаване на следните бизнеспроблеми: 1/ целево ............ 2/ осигуряване на конкурентно превъзходство на икономическите субекти; 3/ планиране, организиране и контрол на устойчиво развитие на фир

Категория на документа: Документи по Маркетинг
За правилното осъщестяване на маркетингова дейност е необходимо да се извършат три основни групи дейности: 1. Учредяване на народно събрание и разработване на конституция и правилно структуриране на парламента. 2. Вече създадените инстиуции да произвеждат продукта, за който са създадени. 3. Развиване на умението да се печели власт чрез убеждаване на гражданите - ефективно продаване на политическа стока. 1. Поява и развитие на обществените и политическите комуникации - обективната основа на марк

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Икономически университет - Варна Курсов проект по Маркетингови изследвания на тема: "Покупката и продажба на обувки в България" Изготвили: 2 курс,спец.Маркетинг Проверили: гр.Варна 2013г. I.Въведение 1.Ситуационен анализ Обувките са неразделна част от нашето ежедневие.Всеки човек е потребител на пазара за обувки.Покупката и потреблението на този продукт са предизвикани от различни фактори:нагласа,вкусове,естетически предпочитания,нужди и други.Обувките са продукти без преки заместители на паза

Яндекс.Метрика
92 92 100 100