Задания за допълнителна задължителна самостоятелна работа по маркетинг


Категория на документа: МаркетингФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
КАТЕДРА "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

ЗАДАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

По учебната дисциплина

"Маркетинг"

Изготвил: Проверил:
Специалност: МИО, II курс
Задочна форма на обучение
Варна 2014г.

Задача 1.
Iви въпрос:
Кои според Вас са основните въпроси, които са залегнали в маркетинговото проучване, което провежда Ян Карлсон?

Първият основен въпрос в маркетинговото проучване на Ян Карлсон според мен е:
* Какви са основните клиенти, които са привлекли основните конкуренти на SAS?
Това са основно често пътуващи бизнес-пътници.
* С какво привличат своите потребители останалите авиокомпании, конкурентни на SAS?
Привличат ги, предлагайки им редица удобства- по-широки седалки, безплатни напитки и др.
Друг много сериозен въпрос е:
* Кое е предимство номер едно за този тип потенциални клиенти на услугите на SAS?
За бизнес-пътниците от особена важност е навременното пристигане.
* Какви са другите мотиви, които определят ориентацията на този тип пътници към дадена авиокомпания?
Бизнес-пътниците искат да преминават бързо през определените гишета за проверка на документи и експедитивно да получават багажа си от транспортната лента.
Друг въпрос, който според мен не бива да бъде поставен на последно място е:
* Кое условие представлява важен аргумент, освен гореизброените допълнителни удобства и бързината, да бъде предпочетена дадена авиокомпания пред друга?
Това допълнително условие е любезността на служителите и тяхната съпричастност.

IIри въпрос:
Анализирайте маркетинговите мероприятия, които предприема новия мениджър на авиокомпанията? Какво е значението им за връщането на позициите на компанията?

* Направен е ситуационен анализ. Определят се целите, новия мениджър прилага стратегия за целеви маркетинг, която е обърната към задоволяване на целевия сегмент. Подготвена е маркетингова програма за дейността на компанията. Определена е и инвестицията, която компанията трябва да направи за изпълнение на плана си.
* Ориентацията на компанията е към определен тип клиенти- според Карлсон SAS трябва да съсредоточи вниманието си върху категорията "бизнес-пътници", другите често пътуващи и техните нужди. Новият мениджър прилага маркетинг ориентиран към изцяло към потребителя. Неговото мото е: " по-добри от другите поне с 1% в 100 детайла, отколкото по-добри със 100% само в един детайл". Залага на корпоративната култура, съпричастност и мотивация на служителите, т.е.подход отдолу нагоре, в който служителите взимат дейно участие за определяне желанията на клиентите, които се стреми да привлече компанията.
* Друго основно мероприятие, предприето от мениджъра е, че той натоварва десетки свои служители, които са близо до клиентите, със задачата да събират идеи за подобряване на оперативното обсужване. В резултат на това маркетингово проучване от страна на персонала на авиокомпанията, са получени стотици предложения, от които мениджърския екип определя 150 като перспективни, а за тяхното внедряване са необходими инвестиции в размер на $40 млн. Основният проект за реформиране на SAS вкючва всички служители да се обучат да бъдат ориентирани към клиента. За целта 10 000 оперативни работници са изпратени на двудневни семинари, а 25 000 мениджъри са преминали през триседмични обучителни курсове.
* Check-in системите стават много по-оперативни.
* Въвежда се услуга, чрез която багажът на пътниците, нощували в хотелите на скандинавските авиолинии се изпраща директно на летището за товарене.
* Съркащава се рязко времето за разтоварване на багажа след кацане. С тези мерки се съкращава времето на продължителност на пътуване.
* Иновация от страна на мениджмънта е продажбата на билети "бизнес-класа", освен ако клиентът не предпочете "икономична класа".
* Предприетите маркетингови мероприятия са от особена важност за връщане на позициите на авиокомпанията. Въз основа на тях е направен анализ, определят се нуждите и потребностите на пазара и започва да се работи за удовлетворяването на нуждите и желанията на клиентите, към които е насочена компанията. За това говорят и постигнатите резултати само за четири месеца.

IIIти въпрос:
Считате ли, че би било възможно компанията да се справи с конкуренцията и негативните нагласи на потенциалните потребители без да се използват маркетингови похвати? Предложете други действия, които е било възможно да се предприемат.
* За компания с мащабите на скандинавските авиолинии е невъзможно да се справи с конкуренцията и негативните нагласи на потенциалните потребители без да се използват маркетингови похвати. За да се запази високото ниво на обслужване и стандарти е необходимо непрекъснато наблюдение и отчитане на факторите на външната /икономическа и политическа среда/ и вътрешната среда.
* Други действия, които компанията би могла да предприеме са: намаляване на цената на билети за определени дестинации; пакетна цена за услуги предоставяни на корпоративни клиенти; "клуб SAS" с членство, което да предоставя отстъпки от цената на всички услуги предлагани от компанията; пакетна цена за ползване на хотелската база SAS+самолетни билети; предоставяне на услуга за трансфер от летище; осигуряване на гише rent a car; разработване гъвкава стратегия на онлайн резервации, онлайн check in.

IVти въпрос:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задания за допълнителна задължителна самостоятелна работа по маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.