Въвеждане на нов продукт на българския пазар


Категория на документа: Маркетинг


AИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Въвеждане на нов продукт от Credit Suisse Group на българския пазар

Варна
2013

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
3
1.Анализ на банковия пазар и сегментиране на клиентите
5
1.1.Анализ на банковия пазар
5
1.2.Определяне профила на клиента
6
1.3.Маркетингово сегментиране
6
2.Продуктова политика
7
2.1.Продукт-ядро
7
2.2.Формиране на цялостната концепция за продукта
7
3.Дистрибуционна политика
8
3.1.Позициониране по отношение на пазарната среда и конкурентите
8
3.2.Конкурентни предимства
9
4.Ценова политика
11
4.1.Ценови стратегии
11
5.Комуникационна политика
14
5.1.Формиране на комуникационната политика
14
5.2.Връзки с обществеността и стимулиране на продажбите
15
Заключение
17
Използвана литература
18


ВЪВЕДЕНИЕ

С навлизането на все повече нови асортименти от услуги, предлагани на богати клиенти от банковия бизнес, Управлението на богатството намира все по - широко приложение, което прави въпроса с управлението на богатството много актуален. Wealth Management е цялостно управление на частното богатство (Wealth Management и управление на богатството). В допълнение към всички семейни финансови въпроси,управлението на богатството се занимава и с въпроси, свързани с правните аспекти на различните видове сделки и данъчни въпроси. За разлика от услугите Частно банкиране , предоставени от банките в услуга на богатите клиенти, управление на богатството не е свързано с класическите банкови продукти. Доверителното управление включва цялостен подход към решаването на финансовите проблеми на клиента и семейството му. В действителност частното банкиране се развива в посока на управление на богатството за предоставяне на по - широк кръг от услуги, извън обхвата на банковите дейности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въвеждане на нов продукт на българския пазар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.