Въведение в маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


Въведение в маркетинга (1)

Това е наука за пазара, защото маркетинга се занимава с търсенето. Част от него започва да се занимава и с предлагането. Като наука маркетинга обслужва бизнеса. Целта на бизнесът са клиентите. Печалбата е същността, не цел на бизнеса. Маркетинга обслужва бизнеса в постигането на неговата цел: да открие клиентите си, да се задържи. Най-важното за бизнеса е да има постоянна клиентела. Маркетинга подпомага бизнеса да открие нови маркетингови средства.

Маркетинга за първи път се развива като практика, по късно като теория в САЩ - втората половина на 19 век. По време на революцията започва усилено производство, но няма достатъчно клиенти или се произвеждат стоки, които се търсят от клиентите.

Именно това противоречие между търсене и предлагане води до това да проучат първо какво се търси.

Към 30-те години маркетинга от практика се сформира в наука, започва да се преподава в американските университети. Повечето фирми започват да вграждат маркетинга в своята работа.

В навечерието на Втората Световна война и особено след нея, маркетинга и като практика, и като наука се развива успешно в Япония, в САЩ.

В Европа (Полша, Унгария, Чехословакия) първо в тези страни се изграждат и усъвършенстват.

в България в края на 70-те години започва да се преподава в икономическите университети. В отраслов аспект започва най-рано от сферата на материалното производство.

Определение за маркетинга - маркетинга трябва да се разгледа в триединство - първо като концепция (виждане) за поведението на фирмата на пазара; второ - маркетинга трябва да се разглежда като управленски функции:
* основни - планирана
* специфични - организирана;

Трето - маркетинга трябва да се разглежда като съвкупност от оперативни дейности:
* маркетинга е процес;
* анализ на пазара;
* прогнозиране на пазара;
* удовлетворяване на потребностите;
* моделиране на ново търсене;

Понятия в маркетинга:
* Желания - чувство за недостиг у човека;
* Потребност - желание, придобита специфична форма според особеностите на индивида;
* Търсене - потребност, подкрепена с покупателна способност: обмен, кражба, просия, самообезличаване;
* Сделка - търговски обмен (т.е. договорени са условията за обмена и се обменят ценности);
* Продукт - може да бъде изделие, идея, услуга, място, информация или всичко което удовлетворява някакво желание и да се предлага на пазара;
* Пазар - съществуващи и потенциални клиенти на даден продукт в определен период от време.

Определение за маркетинг - това е човешка дейност свързана с удовлетворяване на желания и потребности на даден пазар чрез обмена.

Маркетинга обслужва най-вече пазара на купувача. (купувача диктува условията на пазара)

Пазар на продавача - той е свързан с дефицитен пазар. Тук продавача диктува условията на пазара.

Пазара на купувачите - продавача не трябва да произвежда, да внася, преди да проучи този пазар.

В условия на пазарна икономика съществуват 5 подхода за управление:
* производствен подход - широко използвана от японската фирма.
* продуктов подход - фирмата си осигурява печалба, защото излиза с нов усъвършенстван продукт или фирмата осигурява качество например опаковка, етикет, марка и т.н.
* търговски подход - фирмата си осигурява печалба в резултат на обема на предоставените нови модерни форми на пласмента, реклами, комуникации следователно този подход е присъщ за големите компании. Важно е качеството.
* маркетингов подход - тук фирмата си осигурява печалба в резултат на това, че удовлетворява потребностите на клиентите;
* социално-етичен подход - само тук се съчетават 3 групи интереси:
* А) фирмата да печели
* Б) клиентите да получават стоките, които търсятСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.