Успешните търговци днес – ключови фактори за пазарен успех


Категория на документа: Маркетинг
Икономическо есе
На тема:
Успешните търговци днес - ключови фактори за пазарен успех

Изготвил:
Ф. Номер:

София
2013

В това есе ще бъдат разгледани различни гледни точки и противоположни мнения. Търговита намира място още в най-ранните години от човешкото развитие. Непрекъснато се е развивала и продължава да се развива било то в класическия й вид, който познаваме или ,както е тенденцията в последните години, като онлайн търговия. Независимо за кой вид търговия се говори, винаги се стига до въпроси като: кой развива търговията, какви хора се занимват с търговия, каква може да бъде ползата от търговията, видовете търговия и похватите, които се използват. Интересни са и въпросите как търговците развиват своята дейност, кои са успешните търговци днес и кои са ключовите фактори за техния пазарен успех.

Докато финансовата и икономическа кризи продължават да засягат икономика, търговците не спират да търсят и да прилагат решения за справяне със ситуацията. В среда, в която насищането на пазара и натискът върху маржовете е норма, търговците се борят за конкурентно предимство в препълненото пространство. Традиционните магазини са подложени на силна конкуренция от страна на интернет магазините . Новите проучвания за тенденцията в електронната търговия сочат, че наред с големите вериги, онлайн търговците и електронната търговия се нареждат сред предпочитания избор на потребителя. Според изследванията, онлайн търговците са възприемани по-добре от традиционните от гледна точка на качество, продуктово разнообразие и обслужване. Все пак тези критерии са доста лесни за изплънение, когато липсва прекият контакт с клиента. Еин пример ясно подкрепя казаното до тук - елктронната търговията е достигнала 29,5 млрд. евро ($39 млрд.) през 2012 г., което представлява ръст от 13% спрямо 2011 г. Само за коледните празници оборотът на онлайн пазаруването е бил 7.4 млрд. евро ($9.8 млрд.), спрямо 6.5 млрд. евро ($8.6 млрд.) предходната година. Онлайн търговията очаква ръст от 12% през 2013г.

Факторите, които влияят на пазарния успех и стратегията на търговците са много и разнообразни. Едни от тях са:

1. Постигне на конкурентноспособност чрез винаги прясна и свежа храна и ангажимент към правилното и здравословно хранене.
2. Ефективно използване на социалните мрежи за привличане на клиенти.
3. Следвайки клиентите, силата на онлайн търговията е безспорна, но своето място все още има и прекият контакт потребител-търговец, разчитайки на голямо разнообразие от стоки и комбинации от различни по вид стоки в огромни магазини с голяма търговска площ.
4. Малките магазини пък разчитат на компактност и удобството с близкото си разположение до клиентите. С тази си характеристика те стават удобни и спестяват време.
5. Онлйан търговците пък е добре да подсигуряват мобилни версии на своите сайтове и онлайн магазини за по голям достъп, което се дължи на неизбежната глобализацията и използването на смартфони и мобилни устросйтва.
6. Създаване на собствени марки. Преди собствените марки са се смятали за по-евтина стока с ниско качество. Днес те са синоним на качество и запълват много пазарни ниши. Клиентите харесват да купуват тези продукти в предпочитаната от тях верига. Тази лоялност им дава увереност за произхода на стоката. Търговците, които могат да си го позволят знаят това и непрекъснато разширяват продуктовото си портфолио и развиват множество нива на продукти със собствен етикет. Това създава лоялни клиенти на конкурентния пазар.
7.Похвати от рода на "Супер събота в магазини ,, Lidl " и класическите примери с намалени цени на стоките в определени дни, както и цена за бройка също намират място във важните фактори, с които търговците се съобразяват.
8.Големите вериги и успешните търговци оценяват както връзката с клиентите, доставчиците и производители на суровини, така и обратнат връзка с тях. Като намират начин да им благодарят под различни форми на ухажване с цел изгода и подържане на връзките помежду си.
9.Грижата за имиджа на веригита също спада в успешните стратегии. Като например осигуряването на добро запалащане на работниците и добро отншение към тях дават положително мнение на клиенти към веригите магазини, като по този начин се постига сигурност у клиента, че може да се довери на избора, който е направил. И т.н .

Следвайки факторите, трябва да се обърне внимание и на самия търговец и неговите качества и това как те влияят на дейността му и неговите успехи. Може да се направи класификация на тези качества по следния начин:

1. Амбиция
2. Желание
3. Смелост
4. Постоянство
5. Старание

1. Амбиция
Силно желание да постигнем нещо. Всичко зависи от мотива. Той трябва да бъде положителен и да не бъде егоистично желание. Той винаги идва на първо място. Нашата вътрешна цел. Да искаме кола е външен фактор, да желаем постигането на нашата цел е вътрешен фактор.

2. Желание
Без съмнение, който притежава голяма сила на волята успява лесно да се самоконтролира и да насочи мисълта и действията си към дадена цел (която може да бъде подобрение на качеството на живот). Истинската сила на желанието е да се самоконтролираме без да имаме цел. Трябва да сме в състояние да се задвижим, да правим неща, които голяма част от хората обичайно правят. Ако не мога да нося часовник на китката, ако се отвращавам, когато видя змия по телевизията, ако се страхувам от тъмното, ако не мога да уча повече от 10 минути, ако не понасям това, ако не понасям онова, силата на волята ми е малка. Трябва да успея да наложа на психиката си да изпълнява заповедите ми без да има благодарствена награда. Плановете си остават само добри намерения, ако веднага не се превърнат в здрава работа.

3. Смелост

"Един ден страха почука на вратата ми, смелостта отиде да отвори и там нямаше никого."

(Гьоте)

Точно така! За да се пуснем се иска смелост! Не ни харесва да се страхуваме, но сме човешки същества и това може да ни се случи всеки ден в хиляди ситуации. Не е важно дали се страхуваме, важно е да бъдем смели! Смелият човек не е този, който не изпитва страх, а този който побеждава страха. Затова, когато усетим това усещане на несигурност и го преодолеем ние тренираме нашата смелост, учейки се да отиваме отвъд нашите граници. Когато се чувстваме несигурни да се обадим на клиент трябва да съберем цялата си смелост, да вдигнем телефонната слушалка и когато ни очаква сложен телефонен разговор да вдишаме дълбоко и да се справим с тази ситуация. Да действаме! Често пъти именно действието е решението за нашата несигурност.

4. ПостоянствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Успешните търговци днес – ключови фактори за пазарен успех 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.