Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор


Категория на документа: Маркетинг


На последния въпрос: "Каква промяна бихте искали от мобилния си оператор" запитаните отговориха:
1. По-бърз мобилен интернет;
2. Прозрачност на месечните сметки;
3. По-качествени услуги.

4. Заключение
От проведените анкети и направеното маркетингово проучване стигнахме до извод, че по-голямата част от респондентите са на М-тел и са доволни от услугите, които предлага оператора. Останалата част от абонатите на същия оператор очаква подобрение в следните аспекти:
1. По-голяма коректност от служителите на М-тел;
2. Съответствие между съотношението: качество на услуги-цени;
3. По-голяма компетентност на обслужващия персонал.

Използвана литература:
Маркова Бл., :Поведение на потребителя', ИЗД. Нов Български Университет, С. 2007
Желев, С. Маркет.изследв. УИ "Стопанство" София 1995
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%90%D0%94

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.