Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор


Категория на документа: МаркетингСпоред данните от диаграмата 52% от респондентите са отговорили, че са абонати на М-тел над 5 години, 35% са от 2-5 години, 13% са абонати на М-тел повече от година. Никой от анкетираните не са абонати на М-тел за по малко от година, което говори, че клиентите на М-тел са дългосрочни и доволни от мобилния си оператор.

Фиг. 10.

На въпроса "Използвате ли услугите на друг мобилен оператор" от фиг. 10. виждаме, че най-много с 48% са отговорили с "Не", 35% с "Да" и 17% не използват в момента услуги на друг оператор. За тези, които използват можем да кажем, че имат повече близки и приятели, които не са на същия оператор и минутите за разговори не достигат към другите национални мрежи.

Фиг. 11.

От фиг. 11. може да видим, че 49% от респондентите изполват мобилен интернет на М-тел, 22% домашен интернет. На трето място с 16% са отговорили ползващите телевизия на М-тел, а на четвърто с 13% са отговорили, че ползват домашен телефон. Никой от анкетираните не използва предплатена услуга на оператора М-тел като за това може да коментираме, че са доволни от месечните си абонаменти и не се налагат да ползват такъв тип услуга.

Фиг. 12.

На въпроса "Бихте ли препоръчали М-тел на близки и приятели" 40% са отговорили с "Може би", а 30% "Да със сигурност". Липсата на достатаъчно проценти за най-положителния отговор ("Да със сигурност") може да коментираме като недостатъчно доверие от страна наклиента към М-тел, но като цяло респондентите използващи този оператор са склонни да го препоръчат, дори да е с известни резерви (22%). Равен брой проценти (4%) имат отговорите "По-скоро не" и "Не".

Фиг. 13.

Данните от диаграмата показват, че най - много (43%) се свързват с GSM оператора си на момента, 35% се свързват след известно време, 13% не се свързват, защото нямат време да чакат включване от оператора , а останалите 9% са отговорили, че почти винаги всички оператори са заети.

Фиг. 14.

С голям процент от 61% смятат, че обслужващия ги консултант е компетентен, а на следващо място с 22% го оценяват като изключително компетентен. 13% от анкетираните смятат, че консултантите са много компетенти, а с по-малък процент (4%) са отговорили, че са недостатъчно компетентни. 0 са отговорилите, че не смятат консултантите за некомпетентни, което означава, че персоналът е обучен добре или на средно ниво.

Фиг. 15.

От фиг. 15. виждаме, че 52% от респондентите на М-тел са отговорили, че обслужващия ги консултант разрешава проблемите им в рамките на работния ден, а 48% веднага. Това са значително големи проценти на базата на другите отговори, което означава, че в най- лошия случай проблемът на клиента ще е разрешен до края на работния ден. С 0% са отговорите, които никой от анкетираните не е посочил, а те са: "До три дни" ; "До седмица" ; "Повече от седмица" и "Не ги разрешава". С това можем да заключим, че няма лоши отзиви.

Фиг. 16.

От фиг. 16. виждаме, че 24% от респондентите смятат, че обслужвашия персонал в магазин на Мтел са усмихнати, 23% са отговорили, че са коректни, 19% от респондентите са отговорили, че консултантите са вежливи,17% смятат, че са внимателни. 15% са отговорилите, че персоналът е много учтив, а 2% са отговорили, че са нетърпеливи. Останалите отговори никой не е отбелязал, с което можем да твърдим, е респондентите не мислят, че персоналът е груб, не се отнасят пренебрежително и друго (0%).

Фиг. 17.

На въпроса "Имате ли доверие на служителите представящи ви информацията" най-много от анкетирани са отговорили, че се доверяват частично, както виждаме от фиг. 17, това са 35%. На следващо място с 26% са отговорили "По-скоро имам доверие" , а с 22%, че напълно се доверяват на служителите. Значителен брой от 17% са отговорили, че нямат доверие. 0 са отговорилите, че "не се доверяват", но трябва да се поработи за увеличаването процента на доверяващите се, за да се подобрява обслужването и конкурентоспособността на фирмата.

Фиг. 18.

От фиг. 18 можем да наблюдаваме, че 61% от анкетираните са отговорили, че " За такова качество-такава цена" като това означава, че цената отговаря на очакванията им. 22% смятат, че цените съответсват на качеството на услугите, а 13% че качеството на услугите е прекалено ниско за тази цена. 4% от респондентите са отговорили, че не се интересуват от качеството, стига сметката им да е малка. Причината за този процент (4%), е че хората не разполагат с големи доходи и не искат да плащат големи суми за сметки за телефон.

Фиг. 19.

Данните от фиг. 19. показват, че 49% от респондентите смятат, че е коректно таксуването от М-тел, но са получавали и некоректни фактури. Останалият брой процент е равен (17%) като тези анкетирани са отговаряли както следва: "Да, всичко е точно изчислено" ; "Да, но не получаваме изчерпателна иформация за използваните услуги" ; "Не, таксували са ме повече от изразходваните от мен услуги". С това можем да заключим, че отговорилите с това, че не получават изчерпателна информация не са добре запознати с услугите, които предоставят тази информация като например от електронна та фактура на сайта на М-тел, където са изброени всички телефонни разговори,времетраенето им и останалите използвани услуги.

Фиг. 20.

От фиг. 20. виждаме, че на въпроса "В какъв размер средно е месечната ви сметка?", най-много са отговорили от 21-40 лв. (36%), след това с 30% от 11-20 лв. И с 26% от 41-80 лв. С равен брой от 4% са отговорили от 81-100 лв. и над 100лв. Никой от анкетираните не е отговорил под 10 лв.

Фиг. 21.

От фиг. 21. виждаме, че 27% са отговорили, че биха сменили мобилния си оператор, ако има по-добри предлагани услуги, 26% биха го сменили за пакет с повече безплатни минути към всички оператори. 17% от респондентите са отговорили за предложение за безплатен телефонен апарат. С равен брой от 13% са отговорилите за смяна на мобилния си оператор, ако изпробват услугите и на друг оператор, а останалите със същия процент не биха го сменили, защото са доволни. 4% биха го сменили за пакет с една такса за дом. телефон, цифрова телевизия и мобилен телефон, а с 0% са отговорили с друго.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.