Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор


Категория на документа: Маркетинг2. Изложение

История на фирмата
Мобилтел ЕАД е телекомуникационен оператор в България, по-известен с търговската марка Мтел. Компанията е собственост на австрийския телекомуникационен доставчик Telekom Austria Мтел предлага услуги през GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата на Мобилтел е първата цифрова мобилна мрежа в България.
Mтел е най-големият мобилен оператор в България с над 5,5 милиона клиенти и пазарен дял 46,9% за 2014 г.
Мобилтел е основан като частно акционерно дружество през 1994 г. с основна цел създаване и изграждане на GSM цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територията на България. Официалният старт на GSM мрежата е през септември 1995 г., като началото е поставено с шест базови станции, които покриват само централните части на София. До август 1997 г. мрежата успява да покрие и градовете Варна, Бургас, Пловдив и Пазарджик. През 2000 г. М-Тел обслужва до 700 000 абонати. Към 2010 г. мрежата на компанията покрива 92 % от територията на България, а общият брой на активните СИМ карти е 5,2 милиона.
През 2005 г. Мтел става част от Mobilkom Austria Group.
През 2009 г. компанията открива втори Център за обслужване на клиенти (Call Center). През същата година Мтел получава почетния знак на Президента на Република България. Наградата е за заслуги в областта на корпоративната социална отговорност и оказаната подкрепа на културни и спортни събития. През 2011 г. Мтел създаде предплатена услуга за евтини разговори, SMS-и и мобилен интернет bob, която се предлага в Австрия и Словения.Отначало цената на разговори към всички национални мрежи на минута и един SMS е 12 стотинки, но след това става 10,8 стотинки.Също така bob предлага тарифни планове като bigbob, travelbob (роуминг) и superbob (само за 2012 г.).
През 2013 г. М-тел променя логото и визията на цялата си корпорация, като въвежда ново мото и стратегия.

3. Анкета

С учебна цел проведохме изследване за удовлетворяването от потреблението на клиентите от мобилния оператор М-тел. Бяха изследвани жителите на град Бургас под формата на лично допитване. Анкетната карта е анонимна и данните ще бъдат използвани само за настоящето изследване.
Тя съдържа 20 въпроса и е разделена в 4 блока: Бл. А. Демографски; Бл. Б. Мобилни оператори; Бл. В. Обслужване; Бл. Г. Цени, за да може да се обобщи всеки блок. Анкетата е направена от студентите от специалност " Маркетинг" ІІІ - курс и с помощта на гл. ас. д-р Хр. Михалева. Всички участващи за създаването на анкетата се разделиха на групи от 5 човека, като анкетираха потребителите на мобилните услуги. Броят на анкетираните е 50 души. Разделянето на групи от 5 човека се направи с цел да се обхванат повече клиенти. Всяка малка групичка анкетира определени познати хора.

Диаграми и анализи:

Фиг. 1.

От фиг.1. се вижда, че 52% от анкетираните са жени, а с по-малък процент (48%) са мъже.

Фиг. 2.

От фиг. 2. можем да видим, че във възрастовото съотношение - най-голям брой от всичките 50 анкетирани имат 19-30 годинишните, това са 64% от респондентите, на второ място е възрастовата група от 31-50 години с 26% , с равен процент са възрастите от 51-70 години и до 18 год., на последно място с 2% са над 70 години.

Фиг. 3.

От фиг. 3. данните показват, че равен брой с по 19 човека (38%) имат средно и висше образование, на следващо място с брой от 7 човека имат средно специално (14%) , 6% от респондентите имат полувисше и 4% основно образование.

Фиг. 4.

На въпроса "С какво се занимавате в момента" 50% от анкетираните са отговорили, че работят, 40% са студенти, 6% са учащи, а едва двама са следователно: безработен и пенсионер, като това са равен брой с по 2% на група от респондентите.

Фиг. 5.

От фиг. 5. може да видим равният брой от 32% от запитаните с доходи от 351-500 лв. и 501-1000 лв. (32%). На следващо място с 14% са отговорили с доход до 310 лв., след това с 12% са с доход над 100 лв. и на последно място са с доход от 311-350 лв.

Фиг. 6.

С най-голям процент (44%) от анкетираните живеят в квартал Славейков, на второ място с 14% са живущи в кв. Изгрев, с 10% на трето място са живущите в кв. Лазур. С равен брой проценти от анкетираните са живеещите в кв. Меден Рудник и Зорница ( с по 8%) , след тях също равен борй имат живеещите в кв. Възраждане и в Централната градска част ( с по 6%) и на последно място с най-малък брой от респондентите живеят в кв. Сарафово и кв. Ветрен (с по 2%).

Фиг. 7.

От диаграмата става ясно, че най - много от респондентите са на мобилния оператор М-тел. Големият процент от 46 са абонати на М-тел, 28 % са на Глобул , а най - малкият от 26 % на Виваком. С това може да заключим, че по-голямата удовлетвореност е насочена към мобилния оператор М-тел.

Фиг. 8.

На въпроса защо сте предпочели М-тел, 48% от нашите респонденти са отговорили, че повечето хора в тяхното обкръжение са абонаги на същия оператор, 22% са го избрали заради изгодните оферти/промоции. Равен процент (13%) са отговорили: заради рекламата и препоръчан от други хора. Никой от респондентите не е отговорил с "не знам" (0%).

Фиг. 9.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.