Учебник по маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


НЕВЯНА СТЕФАНОВА ДАНАИЛОВА

МАРКЕТИНГ

СОФИЯ
1998г.

Авторът на учебника "Маркетинг" доц. д-р по ик. НЕВЯНА ДАНАИЛОВА е Директор на Центъра за външноикономическа подготовка на кадри към Министерството на търговията и туризма. Член е на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт. Преподава маркетинг и международен бизнес в СУ"Св. Кл. Охридски" и Нов български университет. Има издадени монографии, учебници и статии. Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япония и Израел.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА 1. Маркетинг- общи понятия стр. 5

ГЛАВА 2. Маркетингов процес и маркетингова
заобикаляща среда стр. 24

ГЛАВА 3. Стратегическо планиране и маркетинг стр. 39

ГЛАВА 4. Информация за маркетингови решения.
Маркетингови изследвания стр. 52

ГЛАВА 5. Целеви пазар: демография на потребителите,
начин на живот и вземане на решение за покупка, организациите
като потребители стр. 81

ГЛАВА 6. Произвадствено планиране. разветие и
управление на стоките. Дизайн, стокова марка и опаковка стр. 106

ГЛАВА 7. Планиране на пласмента и физическата
дистрибуция стр. 137

ГЛАВА 8. Планиране на стимулирането на продажбите,
рекламата и личните продажби стр. 161

ГЛАВА 9. Ценова политика и планиране на цените,
ценова стратегия и ценови методи стр. 178

ГЛАВА 10. Маркетинг в Интернет стр. 209

ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр. 233

Отговори на задачите стр. 238

ГЛАВА 1.
МАРКЕТИНГ - ОБЩИ ПОНЯТИЯ

След усвояването на материала в тази глава вие ще можете да:

- разберете предизвикателната, динамична и въздействуваща природа на маркетинга;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учебник по маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.