Туристическо предлагане


Категория на документа: Маркетинг


Тема 3 - Туристическо предлагане

Това е стойностно материален израз на съществуващите възможности за предоставяне на туристически услуги и стоки предназначени за задоволяване на туристическо търсене.
Качествената оценка на предлагането е преди всичко работа на продавачите. Към тях трябва да добавим и усилията на посредниците.
В крайна сметка потребителя е затруднен. Този, които произвежда услуги и стоки е заинтересован потребителя да е наясно какво му се предлага.
Под ТП разбиране конкретната съвкупност от услуги и стоки, която задоволява опеределен вид туристическо търсене. По-конкретно се включва : транспортните услуги; услуги с предоставяне на нощувка и условия за хранене.
Тези 2 компонента са основни, но към тях се прибавя трети -> допълнителни услуги -> развлечение, покупка сувенири и др.
Основни източници, които формират туристическото предлагане са два : преки производители на туристически услуги и стоки; индиректни производители или обслужващ персонал. И двата източника дават различни възможности за информация на потребителите. На практика това са допълнителните източници и туристите са объркани.
Предлагането няма вещна форма и туриста разбира за продукта под формата на Инфо. В тази връзка е много важно използването на рекламата, което не е самостоятелно предлагане, а само Инфо. От тази гледна точка може рекламата да е погрешна, неточна.
Друга особеност -> туристическото предлагане -> слаба еластичност, по отношение на търсенето.
Това се дължи :
1. производството и потреблението на туристическите услуги и стоки са често по едно и също време по едно и също място
2. туристическите услуги и стоки трудно могат да бъдат складирани, съхранявани и предлагани за дълго време
3. предприятията, които произвеждат туристически услуги имат нужда от сериозни инвестиции, т.е. туристическите услуги са трудоемки и скъпи , с дълъг срок на откупуване
4. високо относително тегло на основните към оборотните средства.
В туризма има по-голям дял на основните средства, но в определен случай оборотните имат по-голямо значение. Предлагането на пазара става от предприятията производители, които могат да има различна форма на организация. Познати са 2 основни форми :
1. полиполна система на организация - система, при която има много предприятия с малък капацитет и съответно малък оборот (семейните предприятия)
2. олигополна система на организация - голям икономически потенциал, голям оборот -> големи хотелски вериги и ресторанти, туристически комплекси. Цените са стабилни, устойчиво високи. Конкуренцията между тях самите винаги завършва в полза на потребителя, защото те предлагат високи качества и добри цени.
Двете системи са във вечна борба. Малките се борят да оцелеят, а големите да нямат конкуренция.
Друга особеност -> висока степен на специализация : на пазара се търсят специални стоки и услуги. Това е свързано с допълнителни инвестиции. Основните фактори, определящи ТП :
1. конкуренция между производителите и предлагане на по-евтини, но качествени услуги и стоки на пазара.
2. бързо реагиране на търсенето
3. нарастващо значение има динамиката на цените, включително на цени под себестойността. Големите олигополни фирми могат да си го позволят. Това са вид промоционални цени.
4. провеждана държавна политика в областта на Туризма - данъчни облекчения например.
5. форсмажорни причини от катастрофален природен характер -> земетресения, урагани, тероризъм.
6. поява на пазара на нови продавачи

Съвременното туристическо предлагане се характеризира с концентрация, която може да се проследи в 2 насоки : хоризонтална и вертикална :
* хоризонтална, когато се обединяват предприятия и производители от един и същи сектор, например туристическа операторска дейност, хотелиерство и др
* вертикална - различни фирми по характер на продукта се обединяват за да предлагат общ продукт с обща цена. - транспортна фирма, туроператор, предприятие за прехранване и настаняване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическо предлагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.