Същност на маркетинга


Категория на документа: Маркетинг
ТЕМА 3. Същност на маркетинга

План тезис: Възникване и роля на маркетинга. Същност и съдържание. Маркетинг- микс. Същност и елементи. Видове маркетинг. Признаци за класификация. Маркетинг в търговията. Маркетингови концепции.

Приложна задача: Да се определи коя е най-подходящата маркетингова концепция и каква ще е комбинацията от различните елементи на маркетинг-микса за организация, която в момента навлиза на пазара?
Специални дидактически материали не се изискват, но по решение на изпитната комисия могат да се приложат таблици, схеми, диаграми и текстове.

Критерии за оценяване
Максимален
брой точки
Дефинира, назовава, формулира същността, съдържанието и ролята на
маркетинга, видовете маркетинг, основните понятия и методи в
маркетинга. Роля на маркетинга в основните видове организации.
20
Разбира, сравнява, описва, обяснява елементите на маркетинг-микса.
15
Съставя концепция за определена маркетингова дейност в организация; прилага основните маркетингови техники при разрешаване на рутинно възникващи проблеми.

15
Решава приложната задача.
10
Общ брой точки
60


Тема 3 : Същност на маркетинга

1. Възникване и роля на маркетинга:

При натуралното стопанство, когато хората сами са си произвеждали необходимите им продукти, а и не са усещали нужда от други стоки, е нямало размяна следователно е нямало маркетинг.
Със зараждането и развитието на стоково-паричните отношения се появяват и развиват първите форми на маркетингова дейност.

През 1650г. в Токио, Мицуи откриват универсален магазин. В него са обособени отделни щандове за различни по характер и предназначение стоки. За първи път там се прилагат маркетинговите принципи:
-систематизиране на информацията за потребителските желания;
-поръчка за изработка на стоки с повишено търсене;
-продажби с пробен период;

В средата на 19в. Сайръс Маккорник пръв осъзнал централната и уникална функция на маркетинга във фирмата и мястото и ролята на потребителя. Той създава основните инструменти на маркетинга:
-пазарни проучвания и анализи;
-ценова политика;
-основни принципи на сервизната политика;
-доставка н резервни части;

В началото на 20в. започват да се четат първите лекции по маркетинг в американските университети.
През 1960г. Маккарти предлага модел на маркетинга с 4 основни елемента- стока пласмент, цена и реклама.
През 1967г. Филип Котлър предлага определение за маркетинга и въвежда микро и макро маркетинг.
От 1967г започва да се говори за социално отговорен маркетинг, чиито предмет е проблема със създаването на стоки, които могат да бъдат опасни за потребителя.
През 1980г. маркетинга се насочва към качествено ново равнище на изграждане на отношения към клиентите и потребителите, а не просто удовлетворяването им.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.