Swot и Pest анализ


Категория на документа: Маркетинг


Статистика за 01.01.2012 - 30.09.2012 г.
Стойност
Време за първоначално предоставяне на улугата -до 90 календарни дни
до 20 календарни дни
Брой повреди на абонатна линия - до 10 %
1,04%
Време за отстраняване на повреди - от 3 до 24 часа
3,36 часа
Процент на неуспешни повиквания - до 0,5 %
0,04 %
Време за установяване на връзка - до 20 секунди
0,44 сек
Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания за услуги чрез оператор - до 20 секунди
до 20 сек.
Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към телефонни справочни услуги - до 20 секунди
до 20 сек.
Процент на жалби относно коректността на сметките - 0,2 %
0,13%
Годишна статистика за 2011 г.
Средна стойност
Време за първоначално предоставяне на услугата - до 90 календарни дни
до 30 календарни дни
Брой повреди на абонатна линия - до 10 %
2,05 %
Време за отстраняване на повреди - от 3 до 24 часа
3,36 часа
Процент на неуспешни повиквания - до 0,5 %
0,04 %
Време за установяване на връзка - до 20 секунди
1-14 сек.
Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания за услуги чрез оператор - до 20 секунди
до 20 сек.
Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към телефонни справочни услуги - до 20
5 сек.
секунди

Процент на жалби относно коректността на сметките - 0,2%
0.13%
Източник: "Мобилтел" ЕАД

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot и Pest анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.