Swot и Pest анализ


Категория на документа: Маркетинг


При анализа на конкурентната среда се установяват и други конкуренти на М-tel в областта на продажбите като веригите "Тechnopolis", "Technomarket", "Multirama" (за продажбите на преносими компютри и други аксесоари); цифровите телевизии - "Bulsatcom", "Cabletel", "ITV Partners", "Evrocom" и др. (http://www.gsm.bg/ )

4 SWOT анализ

Въз основа на анализа на макро и микро средата, в която оперира Мобилтел, могат да се изведат следните фактори от SWOT анализа на вътрешната среда:
Силни страни
Слаби страни
-Лидер на пазара на мобилни услуги
-Най-добро покритие на територията на страната;
-Голям набор услуги;
-качествено обслужване по отношение на време за изпълнение;
-прилагане на най-съвременните технологии в бизнеса;
-води социално отговорна политика;
-силна рекламна политика;
-лидер в иновациите;
-Лоша комуникация между отделите на фирмата;
-забавяне на поръчки за клиенти, липса на стока поради недобро планиране на продажбите, създаване на изкуствен дефицит;
-некоректни сметки и отлив на част от клиентите;

Възможности
Заплахи
-постоянно обновяване на мрежата и предоставяне на високо качество на услугите;
-предлагане на най-новите технологии в мобилните мрежи;
-внос на мобилни телефоти от най-ново поколение.
-задължителната регистрация на предплатените клиенти не е извършена на 100%;
-намаление на нетните приходи от продажби поради снижена покупателна възможност на клиентите;


Заключение

На базата на направения цялостен анализ, въпреки благоприятната за компанята пазарна среда, и въпреки че световната финасово-икономическа криза засегна слабо телекомуникационните компании като цяло и Мобилтел в частност, се налагат съкращаване на разходите като цяло в компанията.

По настоящем Мобилтел се развива в среда на олигопол , въпреки това клиентите са ограничено количество като по настоящем не може да се разчита на прираст на броя абонати ( за разлика от преди 5 - 6 години ). Разбиването на монопола на Мобилтел и навлизането на конкурентни фирми на пазара доведоха до почти 100% фрагментация на пазара. По неофициални данни около 70% от населението ползва мобилни услуги и в бъдеще борбата между конкурентите на пазара на мобилни услуги ще е за запазване на настоящите клиенти.

Използвана литература
1. Йотова, Л., (2010) Икономика и публичен сектор, Университетско издателство "Стопанство"
2. Каракашева, Л., (2009) Основи на маркетинга , Университетско издателство "Стопанство"
3. Пенчева, Е., (2007) Мобилни мрежи, Издателство на Техническия университет - София
4. www.mtel.bg
5. www.globul.bg
6. www.vivatel.bg
7. http://computerworld.bg/careerzone/hr/95/
8. http://www.mypr.bg/news/communications/
9. http://www.kaldata.com/
10. http://www.gsm.bg/promotions/?organiser=operator_34
11. http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5153031
12. http://www.nsi.bg/index.php
13. handybg.com/

Приложение
Таблица 1. Годишна статистика на показателите за качество на обслужванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot и Pest анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.