Swot и Pest анализ


Категория на документа: Маркетинг


Новото лого е образувано от символ, който представлява знаковата за "Мтел" буква "М", стилизирана в символа за безкрайност, и текстова част "tel". Новият бранд на "Мтел" съдържа и представя вътрешната промяна - във философията и ценностите на компанията и в променения й фокус - клиентът като личност. (www.mtel.bg)
2. Външна среда
2.1 Политически фактори

Факторите на външната среда, които се отразяват върху работата на компаниите се обуславят от ролята на държавата под формата на различни държавни регулации, закони и бариери. Според "Закона за защита на потребителите" се уреждат защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област. Целта на този закон е да осигури защита на основните права на потребителите.
2.2 Икономически фактори

Икономическата криза като фактор влияе негативно на Мобилтел, тя е предпоставка за създаване на нов тип услуги и цени.

На българските мобилни оператори бяха определени ценови ограничения,изразяващи се в задължение за поетапно намаляване на цените за терминиране на мобилни разговори в техните мрежи по график, определен от регулатора. От 1 юли 2012 г. цените на едро за мобилните оператори паднаха наполовина, а от 1 януари 2013 година - услугата става почти три пъти по-евтина. Вследствие се налага поетапно намаляване на цените на едро за българските граждани за терминиране в мобилни мрежи и във фиксирани мрежи и това намаление ще бъде съществено. От 13 стотинки от 1 юли 2012г., цената ще спадне до 5,5 стотинки, което е повече от два пъти по-малко, а от 1 януари, ще стане 4,6 стотинки и това е цената при силен трафик. С това минаваме под средноевропейските цени.( http://www.vesti.bg)
2.3 Социо-културни фактори

Социо-културните фактори на средата предполагат специален подход на мобилния оператор към определени групи потребители: деца, юноши, възрастни хора. Тези групи се характеризират със социалната си уязвимост, ниски или никакви доходи, нужда от постоянна комуникация със семейство, близки и приятели. За тази цел МТел разработи няколко продукта като: мрежата LOOP, Прима за деца, Домашен телефон за клиенти с намалена трудоспособност и др.
2.4 Демографски фактори

През последните 15 години раждаемостта в България е спаднала рязко от 14.5 % в началото на 80-те до 8.6 % през последните години. Смъртността е над 14 %. От 1990 г. насам населението бележи отрицателен естествен прираст и в момента намалява годишно с над 60 хил. души. Миграционното салдо също е отрицателно като през някои години е било над 5 % или около 50 хил души. След влизането в Европейския съюз даже се увеличи. Тези процеси водят не само до непрекъснато намаление на населението на страната, но и до депопулация (обезлюдяване) на редица региони, което е пречка за тяхното пълноценно участие в икономическия и социалния живот на страната. Българското семейство също е в криза, защото се увеличава броят на фактическите разводи и на самотните в младите и средни възрасти. Увеличението на фактическите (или неформални) бракове, които в развитите страни се разглеждат в една или друга степен като естествено развитие на семейството, у нас поради ниските материални и социални условия на живот задълбочава проблемите на семейството.( http://www.nsi.bg/index.php)

Особеностите на демографската среда е предпоставка Мобилтел да разработва услуги, съобразени с възрастовата характеристика на групи потребители в България.
2.4 Технологични фактори

Средата, в която оперират мобилните оператори е високотехнологична и силно динамична. Последното въведение е LTE (Long Term Evolution)/4G, което е четвърто поколение мобилна технология. Пилотната за България LTE мрежа от ново поколение може да бъде тествана от клиентите на Мтел от месец януари 2012 година. Първите зони с LTE покритие на мрежата на Мтел са в градовете София, Варна, Русе и Добрич. (http://computerworld.bg/careerzone/hr/95/)
2.6 Екологични фактори

В България са създадени благоприятни общополитически условия за ефективна политика и дейност за опазване на околната среда в условията на развиващо се гражданско общество .Един от ефективните механизми за управление на околната среда, по-специално осигуряване на превантивния контрол върху реализацията на проекти и непрекъснатия контрол на въздействията върху околната среда в резултат от дейността на обекти, са процедурите по ОВОС.

Мобилните телефони се свързват с най-близката базова станция чрез радиовълни (електромагнитни полета). Електромагнитното поле осигурява пренасянето на информацията (разговор или данни) между мобилния телефон и най-близката базова станция. Тези електромагнитни полета най-често са обект на тревога сред населението по отношение на вредното им лъчене върху организма и доколко това е опасно.
3. Вътрешна среда
3.1 Анализ на клиентите

Като лидер в сферата на телекомуникациите Мобилтел има за цел засилване на влиянието си на пазара и запазване на името и позициите си.

Клиентите на МТел са разделени в два основни сегмента:
* Частни клиенти, представени от всички физически лица. Те са потребители на услугите на оператора посредством сключени лични договори за определени тарифни планове ; Все повече от клиентите на телекома се възползват от огромните възможности, които предлагат смарт устройствата, a стратегията на компанията е да предлага ексклузивно най-новите и търсени модели.(http://www.kaldata.com/ )
* Корпоративни клиенти - това са фирми, ползващи услугите на оператора. Бизнес клиентите на Мобилтел вече имат възможност сами да управляват всички номера на своята фирма с новото електронно приложение M-Tel Telecommunications Key (http://www.mypr.bg/news/communications/ )
3.2 Анализ на доставчиците

Конкурентната сила на доставчиците е от основно значение при оценяването на външните фактори, влияещи върху организацията. Чрез поглъщането на "Спектър Нет и "Мегалан Нетуърк", Мобилтел стартира една от най-големите инвестиционни програми в страната, която осигурява на телеком оператора водеща роля в изграждането на първата национална оптична мрежа в България. Новата фирма ще координира работата на двете компании и всички дейности, свързани с развитието и предлагането на съвместни продукти и услуги.

Сделката ще доведе до редица допълнителни ползи за клиентите - разширено портфолио, много и различни пакетни услуги, включващи тройна и национална оптична мрежа в България. Пакетните услуги ще допринесат и за намаляване сметките на ползвателите на комбинирани решения, тъй като те ще могат да се възползват от редица отстъпки. Интегрираните решения ще спестят на клиентите и време - те ще имат един оператор за различните услуги, които ползват, и могат да ги заплащат с една сметка. Новопридобитите интернет доставчици се допълват взаимно в предложенията си към клиентите и ще дадат възможност на Mobiltel да привлече и обслужва както корпоративни клиенти, така и домакинства.

Компанията е пряк вносител на много марки както за мобилни телефони, така и за преносими компютри. Фирмите, с които работи M-tel, са: Alcatel, BenQ, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, SonyEricsson, Toshiba, HP, Dell, Apple и др.

От Януари 2003г. Пазарният лидер Мобилтел си сътрудничи с Vodafone и предлагат общи продукти и услуги, сред които "Vodafone Mobile Connect High Speed Data" карти, добре познатия мобилен портал "Vodafone Live!" с разнообразни услуги, както и ясни и изключително конкурентни цени за разговори в роуминг.

3.3 Анализ на посредниците

Фирма Нandy със своята търговска дейност се явява основен посредник на Мтел. Фирмата е основана през 2000 година като ЕООД в София. Eдноличен собственик е Николай Филипов, притежаващ 100% от капитала на Хенди-Тел. В момента Хенди-Тел управлява повече от 150 магазина в 55 града в цялата страна и 95 магазина в чужбина. Тя е една от 3-те водещи фирми на българския телекомуникационен пазар. Като основен партньор на Мтел, предоставя всички стоки и услуги на Мтел на изключително конкурентни цени. (handybg.com/)
3.4 Анализ на конкурентите

Конкуренцията в сферата на телекомуникационния пазар в България е голяма и непрекъснато нараства. Като доказал се лидер компанията М-tel непрекъснато внася иновативни идеи под влиянието на интензивността на конкуренцията. Основни конкуренти на пазара за услуги в България са компаниите Globul и Vivacom, като на второ място след М-tel е Globul, a на трето Vivacom. В областта на телекомуникациите М-tel губи позиции само от Vivacom, която има 90% пазарен дял относно търговията с фиксирани гласови услуги. (www.globul.bg, www.vivatel.bg )
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot и Pest анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.