Swot и Pest анализ


Категория на документа: Маркетинг


Съдържание
Увод
1. Представяне на организацията
2. Външна среда
3. Вътрешна среда
4. SWOT анализ
Заключение
Използвана литература

Увод

Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Съвременният бизнес се развива под влияние на постоянно променящата се среда, затова в натоящите висококонкурентни пазари се изисква голямо внимание от страна на мениджърите по отношение на усвояване методите на анализ на влиянието на външни фактори.

М-Тел е пазарен лидер в България и един от най-успешните мобилни оператори в Европа. М-Тел има най-добрата мрежа - с пълно покритие на територията на страната.

Основна цел на работата е да разкрие бизнес средата, в която работи фирмата.

За осъществяване на тази цел са набелязани следните задачи:
* Представяне на фирмата;
* Анализ на факторите на външната среда;
* Анализ на факторите на вътрешната среда;
* SWOTанализ;
* Формулиране на изводи относно бизнес стратегията на фирмата.

1. Представяне на организацията

Мобилтел, познат повече с търговското си наименование М-Тел, е мобилен оператор в България. Компанията е собственост на австрийския телекомуникационен доставчик Telekom Austria и има партньорство с британския Vodafone. М-Тел предлага услуги през GSM, UMTS и WiMAX мрежи. GSM мрежата на Мобилтел е първата цифрова мобилна мрежа в България;

Мобилтел е основан като частно акционерно дружество през 1994 година с основна цел създаване и изграждане на GSM цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територията на България. Официалният старт на GSM мрежата е през септември 1995 година, като началото е поставено с шест базови станции, които покриват само централните части на София. Към 2010 година мрежата на компанията покрива 92 % от територията на България, а общия брой на активните СИМ карти е 5,2 милиона. (www.mtel.bg)

Услуги, предоставяни от М-Тел

М-Тел стартира първия си търговски роуминг с шведския оператор Telia Mobile в началото на 1996 година. В рамките на една година компанията осигурява роуминг с 40 GSM оператора от 30 държави на 4 континента. През 2001 година на българския мобилен пазар е представена и първата предплатена услуга M-Tel Prima. През 2003 година М-Тел стартира GPRS технологията в цялата мрежа на компанията и през 2004 година компанията вече предлага Мобилен Интернет и WAP през GPRS. От 2007 година насам М-Тел оперира и WiMAX мрежа в няколко града, като услугите се предлагат засега само на бизнес клиенти. През 2010 година компанията поглъща интернет доставчиците Мегалан и Спектрум Net и стартира пакети от интернет и мобилни услуги. (www.mtel.bg)

Мобилтел предоставя на абоната/потребителя всички електронни съобщителни услуги съгласно GSМ/UMTS стандарта и в съответствие с технологичните възможности на мрежите. Конкретният избор на пакета услуги се определя от всеки абонат чрез регистрационни форми, приложени към договора, а от потребителя на предплатени услуги - чрез избора на конкретни ценови условия съгласно действащия ценоразпис на Мобилтел.

Мобилтел предоставя на своите абонати/потребители една или някоя от следните услуги: (www.mtel.bg)
* обществена телефонна услуга, даваща възможност за пренос на глас и звук в реално време, чрез която се осъществяват национални и международни повиквания и достъп до услуги за спешна помощ към службите "Спешна медицинска помощ", Национална служба "Полиция", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и към единния номер за спешни повиквания 112 (безплатни) до прекратяване на договора по реда на настоящите Общи условия;
* справочни услуги, предоставящи информация, свързана с електронните съобщителни услуги, предлагани от Мобилтел;
* достъп до услуги с добавена стойност;
* достъп до Интернет;
* справочни услуги, отнасящи се до абонатни номера;
* безплатен достъп до национални негеографски номера "0800";
* международни електронни съобщителни услуги;
* запазване на национално значимия номер на абоната/потребителя при промяна на Доставчика на мобилна телефонна услуга;
* Мобилтел осигурява с предимство достъпа до мрежата/мрежите на хора с увреждания, с трайно намалена или загубена работоспособност от 71% до 90% и над 90% и доставя радиотелефоните и SIМ-картите по домовете им;
* Мобилтел предоставя на хора с увреждания по избор на клиента, след сключване на Договор за услуги, възможност за безплатни разговори за сума в размер до цената на двадесет минути изходящи национални разговори месечно или сто безплатни кратки съобщения месечно.
* Тарифен план с марката "bob".

Годишната статистика на показателите за качество на обслужване в Мтел са дадени в Приложението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot и Pest анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.