Swot анализ на фирма


Категория на документа: Маркетинг


мениджмънта и
високото качество на продуктите и
добрата технологична организация пък спомагат за постигане на трите възможности- разширяване на номенклатурата на фирмата,
разрастване на веригата от магазини и
увеличаване на пазарния дял.

При това комбиниране заплахите намаляват положителното въздействие на силните страни.Например конкурентите като една заплаха намаляват въздействието на силните страни-добри промоционални решения и мениджмънт.Законите и решенията на местната и държавната власт пък влияят върху силно развита търговска логистика на територията на цялата страна и Европа.Икономическото състояние на страната влияе върху финансовата обезпеченост.

Слаби страни
При тази комбинация възможностите ще препокрият слабите страни и ще елиминират тяхното отрицателно въздействие върху организацията.Например разширяване на номенклатурата на фирмата ще повлияе върху големият брой на персонала, защото така дори и да е много на рой персонала ще има голяма територия, където да работят и това няма да пречи на организацията

Тази комбинация е най-неефективна за организацията и трябва да се избягва.Например много на брой клонове на организацията, което в условията на икономическа криза и при наличието на свити пазари, допринасят за по-големи разходи в компанията, а оттам и до загуби и икономическо състояние на държавата ще доведе до излизане на организацията от бизнеса.

2.Стратегия на фирмата

'Билла' избира своята стратегия чрез матрицата на Бостънската консултантска група. Фирмата избира
стратегия на ограничен ръст. Тя избира ниски темпове на разтеж и висок пазарен дял(символът- 'торбичка с пари').

Пазарен дял

висок нисък

?


Най-подходящата стратегия за фирма'Билла'България е стратегията на ограничен ръст, тъй като фирмата заема голям дял на пазара и има високи темпове на разтеж. Ако се придържа към стратегия на ограничен ръст, те ще биде такава и занапред. 'Билла'България си поставя много амбициозни цели по отношение на иновациите и резултатите от изпълнението им се изразяват в разтежа на компанията. Стратегията на фирмата инвестирането на все повече средства и планове за повишаване на пазарния дял на Билла. Фирмата се стреми да намира все повече средства за допълнителни инвестиции от оптимизирането и намаляването на разходите за развитие на бизнеса. 'Билла' трябва да продължи да провежда различни маркетингови стратегии, които помагат за постигането на главната цел- повишаване на пазарния дял.
* Чрез стратегия 'PULL' се създава търсене в крайния потребител, който предизвиква търсене по канала за реализация. Това фирмата го постига чрез агресивни рекламни кампании.
* Когато 'Билла' прави промоция на някой от своите продукти, тя първо прави проучване сред своите потребители - потребители от коя възрастова група какъв продукт предпочитат и кои два продукта се купуват едновременно. Когато фирмата разбере , че при покупка на един продукт потребителят купува и друг , воден от същата потребност, тя ги пуска на промоция и двата.
* Хипермаркетът притежава озвучителна техника, по която се съобщава на клиентите за евентуални промоции на стоки в магазина или отстъпки за дадени количества при закупуването на определени продукти. Чрез нея се извършва и комуникация между персонала на магазина и този на офиса в съседство. Музиката, звучаща от нея създава приятна атмосфера за пазаруване.
* Както в другите страни, така и у нас рекламните торбички на магазина, което прави добро впечатлeние за търговската марка на фирмата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.