SWOT анализ


Категория на документа: Маркетинг
SWOT анализ

Способ за анализ на състоянието и позициите на дадена организация и нейното обкръжение.

позитивни
негативни

Силни страни
Слаби страни
Вътрешни фактори
* Задълбочени маркетингови анализи
* Добри технологични умения
* Марка-лидер
* Добре развита дистрибуционна мрежа
* Потребителска лоялност
* Високо качество на продукта
* Успешен мениджмънт
* Нов, иновиран продукт
* Добра репутация на фирмата
* Липса на маркетингови анализи
* Липса на важни умения
* Слаба марка
* Слаба дистрибуционна мрежа
* Ниска потребителска лоялност
* Нерентабилен продукт
* Неефективен мениджмънт
* Ниско качество на продукта
* Ниска репутация на фирмата

Възможности
Заплахи
Външни фактори
* Промяна в потребителските вкусове
* Либерализация на пазарите в географски план
* Равнище на технологично развитие
* Смяна в политическата власт
* Промяна във възрастовата структура на населението
* Нови дистрибуционни канали

* Неуспех на конкурентите

* Промяна в покупателната способност на населението
* Промяна в общите икономически условия
* Развитие на Интернет като виртуален пазар

* Промяна в потребителските вкусове
* Затваряне на пазари в географски план
* Равнище на технологично развитие
* Смяна в политическата властСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.