Стимулиране на продажбите в ИМК на фирмата


Категория на документа: Маркетинг35. Стимулиране на продажбите в ИМК на фирмата.

I.Структура

1.Същност на стимулирането на продажбите. стр.2
2.Аспекти на стимулирането на продажите. стр.2
3. Цели на стимулирането на продажбите. стр.2-стр.3
4. Значение на стимулирането на продажбите като средство за комуникиране с пазара и акселериране на фирмените продажби. стр.3-стр.5

4.1.Слабости по отношение на стимулирането на продажбите.
5.Прилики и разлики между стимулирането на продажбите и рекламата.

стр.5-стр.6
6. Тактики на стимулирането на продажбите. Измерване на резултатите.

стр.6-стр.12
6.1. Стимулиране на продажбите към потребителите.
6.1.1. Ценови сделки.

6.1.2. Сделки "цена-опаковка".

6.1.3. Купони.

6.1.4.Съзтезания и лотарии.

6.1.5.Отстъпки.

6.1.6. Премии.

6.1.7. Сувенири

6.1.8.Програми за лоялност.

6.1.9.Мостри.

6.2. Стимулиране на продажбите към посредниците.

6.2.1. Цели на стимулирането на продажбите към посредниците.

6.2.2.Техники за стимулиране на посредниците.

6.2.3.Стимули за търговците.

6.2.4.Сделки с търговеца .

6.3.Стимулиране на продажбите към персонала.

6.3.1.Средства за стимулиране на фирмения персонал.
7.Планиране и интегриране на стимулирането на продажбите в ИМК на фирмата. стр.12
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стимулиране на продажбите в ИМК на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.