Сравнителен анализ на маркетинговите концепции на две телекомуникационни компании


Категория на документа: Маркетинг


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"

доклад по
"Маркетинг"

НА ТЕМА:

Сравнителен анализ на меркетинговите концепции на Мтел и Глобул

Изготвил:
Изабел Цветомилова Илиева
Факултетен номер: 111111101
Направление: "Икономика и бизнес"
Група: 1722

Титуляр:

Проф. д-р Боян Дуранкев

Проверил: хон. ас. Борислава Стоименова

София, 2013

На българският пазар на мобилни услуги, оперират редица доставчици, от които с най-голям пазарен дял са Мобилтел и Глобул. Двете компании непрекъснато се конкурират, искайки да завладеят все по-голям пазарен дял. Основна цел на компаниите е да удовлетворят максимално добре потребителското търсене и да създадат възможно най-голям брой лоялни клиенти. Тази цел може да бъде постигната, само чрез прилагане на подходящата маркетингова стратегия, която да "покаже на потребителите правилният избор". И двете компании показват стремеж към усъвършенстване на предлаганите продукти и подхода към клиента.

През март 1994 год. се основава частното акционерно дружество Мобилтел, с цел създаване и изграждане на GSM цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територията на България. През януари 1999 г. Мобилтел АД бележи 320% растеж на абонатите. Компанията е класирана на седмо място сред всички фирми в Централна Европа. През Март 2003 г."Мобилтел" АД събра всички подразделения под един покрив в новия М-Тел парк. Новата сграда е построена по начин, който отговаря на философията на М-Тел за непрекъснато развитие на комуникациите, откритост и прозрачност на дейността, създаване на добри условия за работа и повишаване на квалификацията на служителите на компанията.

През декември 2000 год. Космо България Мобайл (КБМ) - 100% собственост на международната компания ОТЕ S.A. печели на търг лиценз за предоставяне на телекомуникационни услуги в България. На 31 юли 2001 година,официално започва историята на Глобул, когато Валя Балканска прави първото обаждане в мрежата на оператора. Глобул започва своята търговска дейност на 17 септември 2001 година, когато отваря врати и първият магазин. От този момент Глобул се превръща в най-динамично развиващия се мобилен оператор в България благодарение на стремежа си винаги да предлага най-добрите услуги, непрекъснато да развива търговската си мрежа и да поддържа силен екип от професионалисти.За първата година от съществуването си компанията е обявена за най-голямата инвестиция на зелено и получава отличието "Инвестиция на годината". В развитието на мрежата и услугите на GLOBUL тогава са вложени над 1,1 млрд. лева.

Мтел:

През годините на своето съществуване М-Тел не веднъж променя своята маркетингова стратегия и подхода си към клиентите. Това не е неочаквано, тъй като светът се развива с много бързи темпове и компанията трябва да отговори на това изменение или просто да загине.

Фирмената мисия на компанията е формулирана по следния начин: " Стремим се да направим живота по-добър, давайки възможност за глобално свързване посредством най-добрите комуникационни технологии. Мисията ни е да задоволяваме постоянно нарастващите нужди на нашите клиенти от нови услуги базирани на най-новите технологии, да предоставяме най-качественото обслужване. Осъзнавайки пазарното си положение, се стремим да бъдем социално отговорна компания, като реално инвестираме в това да направим заобикалящия ни свят по-добър, като същевременно не забравяме важността от удовлетворението на клиенти, служители и акционери."

От самата мисия на компанията личи и маркетинговата концепция. Тя е съчетание от традиционната маркетингова концепция, която се фокусира върху нуждите и потребностите на купувачите, стремежа те да бъдат задоволени по-добре от конкурентите и социално-етичната концепция, която освен грижа за индивидуалните и колективни нужди и потребности, залегнали в традиционната маркетингова концепция, отчита и социалната и обществена отговорност.

През последната година се наблюдава, че маркетинговата стратегия на М-Тел поема по изцяло нов тип на развитие. Фирмата сякаш се променя из основи. Новата същност на компанията е обърната изцяло към потребителя и към задоволяването на неговите нужди и потребности.

М-Тел дори променя своето лого и цялостната концепция на своята реклама. Непрекъснатият кръговрат на комуникацията, посредством съобщения, разговори, поща и социални мрежи, е отразен в идеята на дизайна. Безкрайната форма на М изобразява безграничните възможности, които Мтел създава за своите клиенти. Стилизираната буква М те въвлича и обгръща, общува с теб и ти помага да правиш нещата, които поискаш. С непрекъснатото си движение, символът М разказва истории, които ни отвеждат в безкрайността.1

Философията на новият бранд е: Ти искаш повече от това, което има значение за теб, повече време за важните неща в твоя живот. По-добро обслужване, повече близост, повече отдаденост, повече за теб. М-Тел е бранд, който ти помага да бъдеш повече ти. Повече за теб.2

Ценностите на бранда допълват идеята и определят структурата на позиционирането на марката. Това са принципите, които показват какво означава мотото на компанията "Повече за теб" за клиентите и партньорите на компанията.

Без усилие Цел на М-Тел е да улеснява и обогатява живота на своите клиеннти и партньори. Винаги е лесно да разбереш и използваш продуктите и услугите на Мтел. Технология на М-Тел е удобна за употреба, обслужването на компанията е прозрачно и открито.
Лично отношение М-Тел си поставя за цел да слуша внимателно своите клиенти и да се стреми да създаде чудесни неща за тях. Винаги държат на думата си. "В дома ти, в офиса: ние сме винаги до теб, където и да си." - М-Тел
Лидерство М-Тел си поставя за цел да върши нещата с увереност, като утвърждава своята лидерска позиция пред персонал, партньори и клиенти чрез надеждност, заслужено доверие и техническо превъзходство.3

Комитекс ООД е единствен доставчик на Мобилтел АД от 2004 г. за пластмасови карти и за извършване на услугите по персонализация, пликоване и картова логистика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на маркетинговите концепции на две телекомуникационни компании 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.