Социален маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
ТЕМА: Социален маркетинг

Изготвил: Проверил:

Бургас
2013

В наши дни интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промени, които Google, Facebook и т.н. налагат в тази област, изискват навременни реакции в начина, по който се провеждат различните е-кампании. Информационните потоци, които актуализират непрестанно базите данни, изискват бърз и адекватен анализ.

Всяка фирма е уникална по свой начин и изисква индивидуален подход, който да гарантира максимални резултати. Екип от специалисти трябва внимателно да изготви комплекс от подходи, който да доведе до увеличаване на приходите от предлаганите продукти и/или услуги.

Основното направление, към които ще фокусираме нашето внимание е социалният маркетинг.
Социален маркетинг- той е задължителна част от цялостните решения за онлайн присъствие. Социалният маркетинг помага както на големите фирми да поддържат своето реноме и да презентират новите си продукти/услуги, така и на най-малките предприемачи и фирми, които тепърва започват да популяризират своя бизнес.Тенденциите в последните няколко години, налагат социалния маркетинг като задължителна част от цялостните решения за успешно онлайн присъствие. Основната причина е масовата ангажираност на потенциални и настоящи клиенти с водещите социални мрежи. В свое интервю Блейк Чендли ( вицепрезидент на Facebook ) споделя: "Над милион и половина българи ползват Фейсбук."

Социалните платформи като: Facebook, YouTube, MySpace, и др., дават възможност за намиране и/или изграждане на сериозни социални общности, които:
> споделят общи интереси
> говорят на разбираем език
> изграждат доверие и престиж за фирмите, които участват
> промотират продукти и/или услуги сред огромна аудитория от потребители
Марктетингът в социалните мрежи помага както на големите фирми, да поддържат своето реноме и да презентират новите си продукти/услуги, така и на най-малките предприемачи и фирми, които тепърва започват да популяризират своя бизнес. За разлика от новосъздадените фирмени сайтове, които се нуждаят от 6 до 12месеца, за да бъдат равностойно индексирани от водещите търсачки, Google, Yahoo, Ask, социалният маркетинг позволява незабавното "изплуване" на бизнеса, марката , продуктите, услугите сред определени таргет групи от хора. Добре планираният социален маркетинг гарантира сериозен трафик в кратки срокове.Внимателно трябва да се планират социалните кампании, така че те едновременно да са в услуга на социалните групи и да развиват и популяризират фирмения сайт, като основен инструмент за успешно уеб присъствие и разрастване на бизнеса. Основни приоритети, които трябва да опредлеят политиката при социалния маркетинг са:
> Насърчаване към по-активно и отговорно ангажиране на потребителите с бизнеса ни
> Увеличаване популярността на фирмения уеб сайт, с подходящи социални кампании
> Ясно предаване на послания, за по-голяма посещаемост от качествено таргетирани потребители
> Дългосрочно развитие на социалните групи с цел - разрастване на аудиторията и вдъхване на нова енергия в комуникацията с клиента, давайки му свободата да изрази своите нужди, проблеми и предпочитания
Писането по стените на социалните мрежи е част от културата на новото поколение. Учстието на бизнеса в тези мрежи става все по-важна и неразделна част от успешните модели за промотиране по всички краища на света. Добре планираният и изпълнен социален маркетинг, включва в себе си:
1. Обстоен първоначален анализ
2. Внимателно планиране
3. Качествено изпълнение
4. Детайлна оценка на постигнатите резултати
Социалният маркетинг помага на всеки клиент по отделно да се информира и да вземе най- доброто решение при избора на продукт или услуга.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социален маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.