Социален маркетинг


Категория на документа: МаркетингКурсова работа

на тема

Социален маркетинг
по дисциплина "Стратегически маркетинг на търговската фирма "

Изготвил Проверил:
Ф.н:
Специалност: Икономика на търговията
магистър

Съдържание
1. Увод
2. Основни понятия и значение
3. Същностните характеристики на социалния маркетинг
4. Модел на социалния маркетинг
5. Основни принципи на социалния маркетинг
6. Маркетинг в социалните мрежи

6.1 Интернет реклама
7. Проблеми при продаването на продукти в Интернет
8. Заключение
9. Използвана литература

Увод

Маркетингът ни дава редица инструменти - от ограничаването на прекалено общия поглед върху нещата до фокус групите, които дават количествени и качествени техники, позволяващи да се изгради по-детаилизирана картина на обществото, неговите нужди и желаните ползи. Нито една друга система за структуриране на програма не набляга толкова много на практическите проучвания, като водещи програмата, както социалният маркетинг.
Те трябва да знаят не само как да ги използват лесно, но и да могат да ги търсят и намират най-ефективно. При социалният маркетинг компанията, прилага програми, които предизвикват социално действие. Разбира се, те са с търговска насоченост и целят продажби на определен продукт. Такъв вид социален маркетинг са хилядите кампании против тютюнопушенето, кампании за опазване на горите Социалният маркетинг ни дава пътя, по който можем да увеличим потребителското търсене и да подобрим доставката на услугата използвайки единна и систематична структурна рамка.
Основни понятия

Що е социален маркетинг?

Социалният маркетинг е система от типа "системи за разрешаване на проблеми", т.е. система ориентирана към управлението. Неговата ориентация към заобикалящата среда е фокусирана върху нуждите и желанията на потребителите. Управленската структура е проектирана да открива и разрешава проблеми, но въпреки това маркетингът не е единствената възможност, не е единствената стратегия за промяна на социалното поведение. Социалната промяна може да бъде предизвикана и с други стратегии: технологични, икономически, политически, юридически, образователни. И все пак като отделни стратегически подходи те имат ограничена ефективност.

Социалният маркетинг ни дава възможност да съберем заедно тези различни стратегии и да ги комбинираме, увеличавайки тяхната ефективност. Така социалният маркетинг се превръща в управленска технология за социална промяна. Ако се използва правилно социалният маркетинг има изключително продължително действие във времето.

Когато се прилага социалният маркетинг не трябва да се ограничава гамата от маркетинг-инструменти. Това, че е със социална насоченост не означава, че могат да се използват само масмедиите, комуникационните канали и образованието. Съществува цял набор от други инструменти и принципи, които могат да се приложат спрямо социалните проблеми. Концепции като потребителската ориентация или сегментацията на пазара често са подценявани от много социални маркетинг програми. Тези инструменти рядко се използват и дори разбират в сектора на социалните услуги.

Социалният маркетинг ни сочи, че не можем да посрещнем "нуждите" на обществото в рамките само на една програма. Трябва да се сегментира и да се поставят приоритети. Когато се съсредоточават усилията върху промяната на поведението натам трябва да бъде адресирана и цялата програма. Социалният маркетинг не се фокусира само върху посланията и образоването на хората "да правят нещата правилно". Той е по-скоро с поведенческа ориентация.

Същностните характеристики на социалния маркетинг.

Поведението на хората винаги заема централно място в социалния маркетинг. Именно този фокус и следването на конкретни цели отличава социалния маркетинг от другите видове. Така например, преподавателят може да отиде да си почине, когато се убеди, че неговите ученици са научили своите уроци, придобили са навиците и са усвоили новата информация. За разлика от него, този, които отговаря за социалния маркетинг, не може да прекрати своите усилия до този момент, докато не се убеди, че целевата аудитория действително проявява изискваното поведение и то да го прави постоянно. Именно такова регулярно поведение на хората отличава социалния маркетинг от социалната реклама. Рекламата може да бъде един от елементите на маркетинговите комуникационни стратегии, трансфериращи послание до целевата аудитория, но рядко може да аде информация и въз основа на това да предизвика интерес и да предизвика определени действия на хората. В сферата на здравеопазването социалният маркетинг се осъществява чрез кампании за намаляване на тютюнопушенето, повишаване на физическата активност, подобряване на храненето, понижаване на риска от детски паралич, предотвратяване на инфаркти, ограничаване на разпространението на СПИН, помощи за болните от диабет, предотвратяване на разпространението на заразни болести, недопускане на повторно използване на спринцовки от наркоманите, предотвратяване на родилни трамви, своевременно откриване на рака на гърдата, предотвратяване на нежелана бременност на млади момичета и въздействие върху редица други медицински проблеми, променяйки индивидуалното поведение на хората.

Социалният маркетинг може да се използва за развитие на обществото, помага да се убеждават хората да се записват като доброволци, да бъдат наставници на млади хора, които ходят на училище, да четат книги на малките деца, да даряват кръв, да бъдат приемни родители, да участват в обществени прояви в почистване на природата.

Повечето от действията на социалния маркетинг се спонсорират от държавните органи - почти всички министерства и агенции към тях. За осъществяване на социалния маркетинг участват също така и нетърговски организации и фондове, които преди всичко рекламират типа на поведение, свързани с мисията им. Със социален маркетинг се занимават и някои компании като например застрахователни, които призовават водачите да не използват мобилни телефони по време на шофиране.

Модел на социалния маркетинг в 8 стъпкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социален маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.