Сегментация на потребителското търсене в целевата група 20 години


Категория на документа: Маркетинг


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт

КУРСОВА РАБОТА
по
Маркетингови Изследвания
на тема:
Сегментация на потребителското търсене в целевата група 20 години.

Разработил: Ваня Николова Проверил:..............
Ф.№161312122 , гр.146, /гл.ас. д-р М. Драганов/
СУ, ИМ- магистър
Януари, 2013г.

Съдържание
1. Въведение
1.1. Форма на регистрация. Индустриален отрасъл и подотрасъл, в който оперира фирмата
1.2. Предмет на дейност
1.3. Стокова гама
2. Теоретична част
2.1. Формулиране на изследователския проблем, предмета и обекта на маркетинговото изследване
2.2. Дефиниране на целите на маркетинговото изследване и на основните изследователски въпроси
2.3. Формулиране на изследователските хипотези
3. Методологическа част
3.1. Избор на стратегия и метод за събиране на данни
3.2. Определяне обема и модела на извадката
3.3. Изясняване на технологията за обработка на събраните данни
4. Организационна част
4.1. Съставяне на план-график за провеждане на изследването
4.2. Определяне на бюджета на изследването
5. Описание на маркетинговото изследване
5.1. Подготовка на маркетинговото изследване
5.2. Събиране на данни
5.3. Обработка и анализ на събраните данни
5.4. Интерпретация и представяне на получените данни
6. Изводи

1. Въведение
1.1. Форма на регистрация. Индустриален отрасъл и подотрасъл, в който оперира фирмата.

Фирма Бохемис ЕООД е неспециализирана фирма за търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Създадена е през 1998г. Офисът на фирмата се намира на борсата в жк. Дружба. Има капацитет да зарежда болници и други институции с хранителни стоки. Заради дългото си съществуване на конкурентния пазар фирмата има за цел разширяване на капацитета и откриване на нови възможности за разширяване на пазарния дял на фирмата на пазара.
1.2. Предмет на дейност
Фирмата се занимава с доставка на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.
1.3. Стокова гама
Диапазона от продукти, които предлага фирмата е доста голям. Най- главните продуктови групи са:
* Хранителни продукти
* Продукти за поддръжка
* Напитки
* Плодове
* ЗеленчуциСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сегментация на потребителското търсене в целевата група 20 години 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.