Проучването на състоянието на опаковката на ароматизатори


Категория на документа: Маркетинг


ІV. Изследователска част
1. Изследване състоянието на опаковките на ароматизатори "Еър Уик"

Марката Air Wick е разработена през 1944 г. в САЩ, и е установен незабавен успех. Air Wick е един от първите освежители, които се отличават не само по атрактивен дизайн и с високо качество.През 1953 г. ароматизаторите се разпространяват и на мецдународно ниво, в европейските, канадски и австралийски универсални магазини.

Днес Air Wick предлага широка гама от разнообразни продукти и аромати, от Ароматизиран гел за автоматичен спрей аромат до Ароматни свещи.

В настоящата курсова работа ще разгледаме опаковките на FRESHMATIC Спрей, Гел/Стик, Ароматизиращи свещи - серия Changes colour gently

FRESHMATIC Спрей

FRESHMATIC Спрей - освежител за дома, опаковката на който трябва да е изключително надеждна, тъй като съдържанието на продукта е опасно, при неправила експлоатация.

- по предназначение - опаковката на FRESHMATIC Спрей е потребителска (първична), тъй като се предава на потребителя заедно с опакования в него продукт и транспортна, тъй като самите спрейове се транспортират до дистрибутора в кашони, които улесняват манипулирането и транспортирането и предодвратяват повреждането на самите продукти. Спрейовете са опасни, защото са силно запалими и съдържанието в тях е под високо напрежение, затова трябва всички действия, свързани с манипулирането на продукта да са изключително внимателни;

- според възможността за промяна на формата - опаковката на FRESHMATIC Спрей е твърда запазва формата и размерите си дори след напълването й със стока или след изпразването й и има повишена устойчивост срещу механични въздействия, пространствената форма на твърдата опаковка при външни механични въздействия не оказва въздействие върху размера и свойствата на опакованата стока. При външни механични въздействия (натоварване) твърдите опаковки (контейнера на спрейа) е възможно леко или цялостно да изменят формата си, което води до изменение,повреждане на стоката;

- в зависимост от приложението - опаковката на FRESHMATIC Спрей е специална, съобразена е със специфичните особености на стоката, изискванията, предявявани към оформлението, предназначението, условията на транспортиране, съхраняване и реализация на стоката. Както вече споменахме по-горе, спреят е продукт, опаковката е по-специфична, има различни условия за съхранение (например "да се пази от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 градуса по целзий", "да се държи на разстояние от източници на запалване" и др.);

- според материала, от който са изработени - FRESHMATIC Спрей има комбинирана опаковка, тъй като контейнерът, в който се съхранява продуктът е метален, но капачката и самият пълверизатор са от пластмаса.

- в зависимост от формата - FRESHMATIC Спрей има геометрична форма, представляваща цилиндър;

- в зависимост от цвета на основните й елементи - опаковката е оцветена, използвани са различни цветове, като видът на продукта и ароматът са съответстващи на цветовете на опаковката;

- в зависимост от агрегатното състояние на стоката, за която са предназначени - за течни стоки, тъй като съдържанието в контейнера е течност, под високото напрежение и чрез пулверизатора се трансформира в газ;

- в зависимост от конструкцията им - FRESHMATIC Спрей има открита опаковка, не се нуждае от затварящо средство, тъй като има пулверизираща пластмасова част, която достатъчно добре предпазва съдържанието. Опаковката е плътна, направена от метални стени. Опаковката в своята цялост е неразлобяема като има възможност да се премахне пластмасовата част с пулверизатора, но това няма да позволи да фунционира. Обемна опаковка - предварително оформена и предназначена за опаковане по обем в незакръглени количества по маса и брой на група продукция в насипно или наливно състояние;

- зависимост от начина на опаковане - при транспортс е групова, а в магазините, при продажба е единична;

- зависимост от кратността на използването - опаковката на спея е за еднократна употреба, няма как да се използва потворно;

- в зависимост от пропускливостта - опаковката е смесена, между изотермична и херметична, тъй като не позволява изцяло въздейтвие на околната среда върху съдържанието, но пък няма и обмен на тези вещества.

Гел/Стик

Опаковката на този продукт е пластмасова, а основните три функции - рекламна, информационна и защитна са в пълен синхрон, тъй като пласмасата, от която е направена опаковката има силно защитна функция, не позволява съдържанието да бъде увредено, информационната и рекламната функция са застъпени на хартиения етикет на опаковката.

- по предназначение - самият продукт се продава в платнасовата опаковка, а при транспорта се използват кашони, в които тя да бъде превозена;

- според възможността за промяна на формата - твърда опаковка, която запазва формата и размерите си при употреба;

- в зависимост от приложението - гел-стикът има специална опаковка, която е съобразена с особеностите на съдържанието и не може да се използва за други стоки;

- според материала, от който са изработени - опаковката е изработена единствено и само от пластмаса;

- в зависимост от формата - има форма, наподобяваща на геометричната фигура паралелепипед;

- в зависимост от цвета на основните й елементи - опаковката е бяла, като оцветената част е на етикета и подсказва какво е съдържанието и ароматът на стоката;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучването на състоянието на опаковката на ароматизатори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.