Проект по маркетинг


Категория на документа: МаркетингПродуктите на Загорка, включени в асортиментната структура са символ на дългогодишни традиции в пивовопроизводството и пример за бира, която е запазила и поддържа своето високо качество.

Основните препоръки, които можем да дадем във връзка с формирането и планирането на асортиментната структура в Загорка се отнасят до:

- необходимо е щателно да се изучават и прогнозират потребностите на потребителите от отделните напитки, включени в съответните асортиментни групи;

- участие в атестация на продукцията, контрол на нейното качество в процеса на предлагане на продукцията на потребителите.

- изучаване мотивацията за покупка и закономерностите в поведението на потребителите на пазара;

- изучаване реакцията на пазара на нови стоки за коригиране политиката в областта на асортимента на стоките.

Конкретния списък от цели в компанията в областта на управлението на асортимента и качеството на стоките зависи от стоящите пред него проблеми. Доколкото поставените цели предопределят набелязаните действия, дотолкова те сами се явяват критерий за оценка на постигнатите резултати. Затова те трябва да бъдат точно формулирани, реално изпълними, обезпечаващи съсредоточаването на материални, трудови и финансови ресурси.

Приложения

Ползвана литература:

1. Благоев.В.Маркетинг, второ издание, изд. Международен университет София, 2003г.

2. Котлър.Ф. Управление на маркетинга, втори том, 1996г.

3. Маринова. Е. "Маркетинг", изд. Princeps, София, 2002 г.

4. Минков.В. "Търговска политика", изд.Ценов, Свищов, 2005г.

1 Минков.В. "Търговска политика", изд.Ценов, Свищов, 2005г. стр.194
2 Маринова. Е. "Маркетинг", изд. Princeps, София, 2002 г. стр. 141
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект по маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.