Продуктова политика на фирмата


Категория на документа: Маркетинг
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

Реферат
Учебна дисциплина: Маркетинг

Тема: Продуктова политика на фирмата

Изработили:

Съдържание:

1.Предговор(към четящият или слушащата аудитория).

2. Продуктът - характер и значение.

3. Продуктът и неговите равнища.

3.1 Първо равнище

3.2 Второ равнище

3.3 Трето равнище

3.4 Четвърто равнище

3.5 Пето равнище

4. Продуктовия асортимент - решения на стоковата политика.

4.1 Продуктови единица, серия и семейство.

4.2 Продуктов асортимент

5. Ползи от правилната продуктова политика.

1. Предговор (към четящият или слушащата аудитория).

Радваме се, че сте стъпили в земите на маркетинга. Силно се надяваме вие да сте част от една нова бизнес вълна, от която силно ще се нуждае българската икономика за да успее да се развие, поглеждайки смело напред към нови и нови пазари. Нека заедно подхраним страната ни, връщайки животът и надеждата в нея. Към всеки един от вас, комуто в главата му се е зародила идеята за развиване на някакъв бизнес, този материал би бил полезен, като една успешна първа стъпка към създаването на печеливш продукт от вашата бъдеща новосъздадена фирма. В опит да задоволим необходимостта на фирмите от правилна продуктова ориентация, ние представяме пазарно-насочена концепция на управление, при която стоят в основата задълбоченият анализ на характера на потребителското търсене. Именно на база на него започва създаването на програма за максимално използване на личните възможности и ресурси, насочена към произвеждането и реализирането на продукт, способен да задоволи търсенето на голяма група потребители.

2. Продуктът - характер и значение.

В свят, силно зависим от икономическия си растеж, бизнесът, във всичките си форми на съществуване се е превърнал в основен начин на пребитаване и преживяване на изключилно голям процент от населението. За една фирма възможността за развитие и просперитет са силно зависими от ролята на продуктът или услугата, коята тя предлага в опита си да задоволи потребностите на взискателния купувач. Именно за тази задача, от голямо значение е каква продуктова политика прилага фирмата на маркетингово равнище. Веднъж продуктът поел по пътя на невъзможността да удовлетвори потребилското търсене, независимо от размера на допълнително-вложените маркетингови елементи, той едва ли ще успее да се реализира печелившо.
Нека погледнем на нещата по следния начин - стоката, предлагана от вашата фирма може да бъде продукт, услуга, идея или различна комбинация от изброените, предлагани на пазара, задоволяващи определено търсене. Такава дефиниция на продукта като единица идва с маркетинговите концепции и стратегии на Прайд и Фарел, издадени през 1993 от тексаския А&М университет. Именно те описват продуктът като елемент, съвкупност от материални и нематериални свойсва, носещи функционалност, социални и психологически полезности и блага на крайният потребител. Освен споменатото дотук, към дефинираното се добавят и поддържащите услуги, които придружават стоките. Последните са материални и притежават формална полезност, докато услугите са
нематериални с индиректен характер, а идеите са насочени към умствено стимулиране за разрешаване на различна гама от проблеми.

3. Продуктът и неговите равнища.

На внимание на всяка една фирма и на всеки начинаещ маркетолог - пред вас стои задачата за планирането и управлението на продукта, която изисква да се подходи последователно през пет продуктови равнища. За да я решим успешно нека погледнем назад към развитата за първи път теория на Теодор Левит за продуктовите равнища, представена пред обществото през 1980 година чрез Харвардското бизнес ревю. В труда си "Маркетингов успех чрез диференциация" четири равнища на продукта. Неговата теория бива допълнена издадената през 1996 публикации "Управление на маркетинга, анализ, планиране, реклама и контрол" на Филип Котлър. Докато в предишните си трудове Котлър се е придържал към дефиниране на три равнища, тук той добява ново пето ниво, към дефинираните от Левит четири продуктови равнища.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продуктова политика на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.