Продуктова и иновационна политика


Категория на документа: Маркетинг
Русенски университет''Ангел Кънчев''

Факултет,,Бизнес и Мениджмънт''

Катедра "Икономика''

Курсова работа

по
дисциплина"Икономика на предприятието"
на тема:"Сравнителен анализ между лизингова схема и банков кредит за придобиване на технологично оборудване.Предимства и недостатъци на посочените финансови схеми и определяне на икономическата им ефективност за предприемача"

Изготвил: Проверил:
Иван Иванов ас.С.Ениманева
Фак.№085631

Русе,2012

Съдържание:

1.Въведение

1.1 Кратка история на фирмата
2.1 Значимост на сравнителния анализ
2.3 Цел на сравнителния анализ
2.4 Задачи на курсовата работа

2.Изложение

2.1 Същност на банковия кредит
2.2 Лизингът като финансова схема

-финансов лизинг

-оперативен лизинг
2.3Предимства и недостатъци на посочените финансови схеми

3.Определяне на икономическата ефективност за предприемача при избор на всяка една от финансовите схеми.

4.Заключение-основни изводи за финансирането от външни източници

1.Увод

1.1 Кратка история на фирмата

Фирма "Дентал Престиж" е създадена 1995г.в гр.Русе.В нея работят 20 специалисти ,чиито уважение ,коректност и лоялност са допринесли за съществуването и утвърждаването и като една от най-добрите на пазара за стоматологични услуги.Задоволяване на потребността на хората,внедряването на иновационна техника,квалификацията на персонала и престижа на фирмата ,неимоверно говорят за качеството на услугите които предоставя..
Развиващите се иновации и технологии съпътстват нуждата на фирма "Дентал Престиж" за закупуване на ново технологично оборудване ,изразяващо се в:стоматолочична машина,стол РС 5,наконечници-турбинен,прав и обратен.стерилизатор,фотополимерна лампа,амалгъмобъркачка,инструмент за корони,клещи,пинсети,дръжки за огледала,нервекатактори,ванички,тави,метален шкаф и подвижна маса.
Нуждата от техническо оборудване и закупуването и е възложено на управленския екип на фирмата занимаваща се с финансите.Нужната инвестиция е в размер на 25000лв.и финансовия отдел трябва да избере лизингова схема или банков кредит ще е по удачно и икономически целесъобразно за придобиването на техническо оборудване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продуктова и иновационна политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.