Процес на вземане на решение за покупка


Категория на документа: Маркетинг


Процес на вземане на решение за покупка

1. Поведение на потребителите при покупка
А) Критерии, влиещи върху поведението про покупка
* степен на заинтересованост (ангажираност) - възприеман риск (финансов, функционален, социален,психологически)
* възприемани различия между марките
Б) Типове поведение при покупка
* Рутинно поведение (обичайно)
Модел за мионималната въвлеченост или автоматично поведение
Евтини и често купувани
Относително просто и избираеми
Изборът на основата на познатост на марката
Ценови промоции
ИЗпробване на марката

* Търсене на разнообразие
Честа смяна на марките не поради неудовлетвореност,а в търсене на разнообразие
Напомняща реклама
Присъствие на щандовете
Ценови намаления, промоции, мостри

* Поведение, намаляващо разочарованието
Скъпи, рядко купувани продукти
Лично продажби
Да се внуши убеждението за изгодна сделка

* Комплексно поведение (модел на йерархическото обучение)
Необходимо предварително проучване
Изработване на убедение - обесмислен избор
Скъп продукт
Висок риск

2. Процес на вземане на решение за покупка

1. Осъзнаване на нуждата
2. Търсене на информация
3. Сравняване и оценка на алтернативите
4. Решение Осъзнаване
5. Поведение след покупка

Петстепенният процес е на лице, когато:
* пазарът предоставя възможност за избор (при дефицит - не избираш, а се
уреждаш)
* потребителят има средства, за да се осъществи избор
* няма външни, притискащи обстоятелства ( обичаи, норми, ограничаващи потреблението на някои продукти : мюсюлмани - свинско)

Особености на процеса :
* започва дълго преди осъществяването на покупката и не завършва след нея
* не винаги се преминава през всички 5 фази
* под влияние на различни фактори потребителят може да преустанови вемането на решение на всеки един от етапите
* решението и покупката могат да са отделени във времето - по-важно е решението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процес на вземане на решение за покупка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.