Принципи на макроикономиката


Категория на документа: МаркетингРазпределението на дохода и собствеността между хората в едно общество в такава пропорция, че да създава силна средна класа е в основата на развитието на конкуренцията като стимул на растежа.

Очевидно поддържането на различни форми на конкуренция е необходима предпазна мярка, за да не може която и да е било група да добие позиции, от които да може да злоупотребява. Прекалената концентрация на собствеността може да спре създаването на подбуди за по-ефективна работа. В по-динамично развиващите се общества обикновено подбудата за по-ефективно производство е получавания доход, постигане на по-добро положение в обществото или лично удовлетворение от създаването на нещо.

До кога продължава икономическия растеж за обществата?

Ако действително икономически растеж съществува, то от друга страна не може да се очаква той да продължи до безкрайност. Самият той създава различни контра-сили, които имат способността да го сдържат. Най-важните такива контра-сили или фактори, способствуващи за забавянето му са:

1. Прекалено големият ръст на населението, при който доходите per capita намаляват, а следователно намаляват спестяванията и осъществяването на инвестиции става трудно;

2. Изчерпването на природните ресурси;

3. Отдаването на прекалено голяма част от енергията и средставата на обществото за неикономически цели като например строеж на пирамиди, дворци, игрални домове, публични, културни сгради, луксозни вили, джипове за демонстриране на благополучие, а не за производствени цели.2

4. Разрушаването или загубата на производителен капацитет от война или неправилна стопанска политика - както неподходяща от конюнктурна гледна точка, така и блокираща някой от факторите на икономическия растеж. Например приватизацията в България по начина по който беше извършена блокира редица фактори на растежа, като вместо конкуренция чрез силна средна класа концентрира силно собствеността в ръцете на около 3 % от населението и преразпредели за дълъг период от време напред (както и към момента) дохода по силно изкривен в полза на тези 3% начин, което блокира икономическия растеж.

В никои исторически случаи не се наблюдава непрекъсната линия на прогреса в икономическата сфера.

Няма общество, което е достигнало и поддържало икономическо първенство постоянно.

Саймън Кузнец

Съвременен икономически растеж

1. Определение:

Икономическият растеж на една страна може да се определи като дългосрочно повишение на капацитета на снабдяване на хората с извънредно разнообразни икономически стоки.

2. На какво се дължи (причинител на) растежа:

Този растеж (нараставащ капацитет) се дължи на три компонента:

1. напредващите технологии

2. институционални

3. идеологически регулации.

Някой нации, притежаващи природни ресурси могат да увеличат растежа си не на базата на съвременните технологии - като продават тези ресурси. Това са например държавите притежаващи, но не можещи да използват съвлеменни технологии в добива на петрол. Има и по-отчайващи общества - които нямат модерен производствен капацитет, нямат и нямат търсени от други страни природни ресурси, продават собственото си население. Съвременният икономически растеж не се отнася до тях.

Шестте характеристики на съвременния икономически растеж3

Първите две са количествени:

1. GDP/p.c. тази характеристика е най-напред и преди всички. Ръста на производството на глава от населението.

2. Темпа на нарастване на производителността на труда.

Вторите две са структурни:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.