Принципи на макроикономиката


Категория на документа: Маркетинг


13. На трето място - функционирането на всяка икономика есвързано с общите условия, съдействуващи за ежедневната работа. Така периодите на мир, социална хармония и политическа стабилност съдействуват за посвещаване на повече енергия за развитието на икономическите процеси, отколкото периоди на конфликти.

Определянето на абстрактен, стратегически най-важен от всички тези фактори, е невъзможно.

Промените към растеж могат да възникнат във всеки един сегмент на икономиката, но техният "спусък" може да бъде дръпнат във връзка с всеки един от тези фактори.

Стимули за икономически растеж

Определянето на стимулите, катализаторите на икономическия растеж се свързва на първо място с отговора на въпроса:

* Кой се облагодетелствува от икономическия растеж и докога може да продължи той?

Имайки пред вид базисните фактори на икономическия растеж, ние достигаме до въпроса:

* За чия употреба стоките и услугите се произвеждат и купуват?

За да отговорим правилно на този въпрос трябва да направим разграничение между:

(1) капитал или средства за производство - неща, които се въвеждат в употреба с главната цел да се произвеждат стоки услуги, и

(2) стоки за потребление - вещи, които хората бързо употребяват в процеса на съществуването си.

Разликата между двата вида стоки не винаги е отчетлива. Тя е както между употребата на една шевна машина за домашно шиене на салфетки, дрехи за детето и употребата й като средство за производство на конфекция.

Също така - трябва да се направи разлика между средствата, които човекът произвежда за разрушения - военното оборудване и тези, които са предназначени за съзидание - на неща, които се използуват с години.

* Друг важен въпрос, отнасящ се до стимулирането на икономическия растеж е:

* Защо хората пренебрегват удоволствието от настоящата консумация заради удоволствие от бъдеща печалба?

В обществата с нарастваща икономика това е прави!

В икономика, която е в състояние на растеж, хората желаят да правят това, защото с растежа й техните условия за живот се подобряват и бидейки в състояние на непрекъснато подобряване, те не осъществяват търсене на стоки за непосредствено потребление повече, отколкото са възможностите на икономиката.

Тази икономика облагодетелствува не само малка група от хора - религиозен клан, членове на политическата йерархия или социална класа. Разходите се насочват към луксозните стоки по-рядко, отколкото към средства за производство.

* Разпределянето на общата покупателна способност между най-голям брой хора създава постоянно търсене и стимулира растежа.

* Разпределението на собствеността между хората в дадено общество също оказва влияние върху икономическия растеж.

Разпределението на дохода в САЩ чрез данъчни лостове, институционални и исторически обусловени фактори е както следва:

< 20% присвоява >20% - богати

60% присвоява 60% - средна класа

>20% присвоява >20% - бедни

* Тук целта може да бъде: постигане достатъчна концентрация за добиване на максимална ефективност от производството,

* но също така и може да бъде целта на една група да придобие такава власт, че да изтръгне безсмислена жертва от другите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.