Принципи на макроикономиката


Категория на документа: Маркетинг


 Икономическият растеж като основен проблем на Стопанската история.

Определение:

Под "икономически растеж" основно се разбира увеличаването на стоките и услугите, предназначени за употреба от човека.

Териториален обхват на икономическия растеж :

От една страна може да се говори за икономически растеж от гледна точка на териториална или политическа единица, като например за икономически растеж на Франция или на щата Юта, на гр. Плевен, на с. Върбица - Плевенско, или на някой друг сегмент от човечеството; за икономически растеж на Западната култура или на Източния свят.

Изводите за икономически растеж са различни, според избраната част от човечеството, като например предлагането на стоки и услуги, нарастващи само:

* абсолютно,

* за определен срок,

* като пропорция спрямо населението.

Мярка за икономическия растеж:

Следователно икономическият растеж обикновено се отчита - и това ще бъде нашата мярка, не само в нарастването на общото предлагане на стоки и услуги вътре в определена единица от човечеството, но повече значение за нас има нарастването на стоките и услугите на глава от населението (per capita).

В наше време производството може да се изрази в термини като "национален доход" или като "брутен нацианален продукт" или "нетен национален продукт". Тези мерки са национални, защото нацията-държава е главния събирач на статистически данни. Тези данни включват работната заплата и други допълнителни плащания на работниците, чистият доход на отделните бизнесмени, чистият доход от лихвите от частните облигации, ипотеките и други кредити, чистата рента от човек, вкл. самостоятелно заетите жилища, чистата корпоративна печалба.1

Някой идеи за растежа на икономиката могат да бъдат подсказани от ръста на градовете, приемайки теорията, че градовете се формират и се разрастват в пряка пропорция на нарастването на производството. Данни могат да се придобият и като се вземе пред вид жизненото равнище на хората, което се отразява в по-добри или по-лоши дрехи, храна, домове, обществени сгради и изкуство.

Отчитане:

Икономически растеж може да се отчете само ако се констатира създаване на производство в излишък спрямо потреблението на глава от населението и ако се отчете, че използуването или инвестициите на този излишък предизвикват по-голямо производство за по-голяма консумация.

Защо съществува икономическия растеж?

т.е. защо стоките и услугите хората започват да ги произвеждат в по-голям обем от точката на физиологичната необходимост?

Това става на основата на желанието или да се осигури поддържането на живота и здравето, или защото даден човек приема определени задължения: като отглеждане на деца, родители или помощ за приятели и роднини. За да се посрещнат тези основни нужди е необходимо в повечето климатични и природни области, човек да създава запаси за бъдещи евентуалности: като неплодородни години, суша или напасти, следователно в повечето общества, дори в най-примитивните се произвежда излишък, който, който може би няма да влезе в употреба, и което в крайна сметка се превръща в начин, стил на производство.

Покрай възможността на човека да произвежда за собствените си нужди за поддържане на своя живот, той може да произвежда и за да посрещне на някой свои културни потребности като създава рисунки, украшения, театрални сгради, увеселителни паркове и пр. Тук списъкът е необозрим и зависи не само от идеологията на обществото или човека, чиято култура е развила върху даден производителен потенциал.

В много случаи се коснтатира, че само онази култура, която няма способ за увеличаване на своето благосъстояние минимизира желанията си за богатство и създава определена идеологическа религиозност, физически аскетизъм и ленност.

Фактори на икономическия растеж.

Заключенията за факторите на икономически растеж могат да се организират около няколко основни въпроса на икономиката:

1. Защо се произвеждат стоки и услуги?

2. Посредством какви природни и човешки ресурси се произвеждат стоките и услугите?

3. Чрез какви умения и способи за производство?

4. Чрез помощта на какви свободни парични средства?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.