Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в хранителна верига и възприятието на българите за храната в нея


Категория на документа: Маркетинг


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Факултет " Управление"

Курсова работа
по Маркетинг на услугите

Тема:
Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в Макдоналдс- Възприятието на българите за храната в Макдоналдс

Съдържание
I. Увод

II. Изложение
1. Цел на изследването
2. Задачи
3. Предмет на изследването
4. Обект на изследването

III. Аналитична част
1. Описание на избрания обект
2. Анализ по показатели

IV. Изводи и препоръки

V. Приложения

I. Увод

Настоящият доклад се изработва във връзка с проблема, който разглеждаме- стандартизацията на обслужването в ресторантите за бързо хранене "Макдоналдс" и възприятието на българина спрямо храната в посочените ресторанти.

Проучването е насочено към бранша на ресторантите за бързо хранене "Макдоналдс" , които оперират като компания, която се разраства на базата на договори за франчайзинг. Смятаме , че проблема е актуален по своята същност , когато става въпрос за "българския тип" начин на хранене. " Макдоналдс" е символ на нездравословния начин на живот поради висококалоричните си храни , използването на високо-фруктозен царевичен сироп като изкуствен подсладител вместо захар в газираните напитки; генномодифицираните си картофи, зеленчуци и плодове; пилешкото и телешко месо с растежни хормони и антибиотици; кaкто и прекомерната употреба на синтетични консерванти.

II. Изложение

Изследването следва да бъде проведено на територията на град Варна , ограничението в респондентите е сведено до студентите на ИУ- Варна и пребиваващите жители на територията на община Варна , което предполага , че сравнително често те се хранят в ресторанти и заведения за бързо хранене поради липса на ресурс-време или по вкусови предпочитания , което ги прави потенциални клиенти на ресторанти " Макдоналдс". Ще сметнем проучването ни за успешно ако в края му сме отговорили на следните въпроси : Как българите възприемат храната на Макдоналдс ? Доволни ли са от обслужването ? Как оценят качеството на продуктите и услугите на тази верига компании ?
1. Цел на изследването : Да изведем оценка на начина на възприятие на българите спрямо ресторанти Макдоналдс и техните продукти и услуги.

2. Задачи :
* До каква степен имиджа на компанията играе роля в избора на място за хранене?
* Доколко според потребителите цената отговаря на предлаганото качество, предубеден ли е българина към храната в Макдоналдс ?
* Как възприема българинът стандартизацията на обслужването в този тип заведения?

3. Предмет на изследването - Факторите, оказващи влияние върху процеса на възприятие на потребителите на Макдоналдс.

4. Обект на изследването- заведенията за бързо хранене Макдоналдс на територията на град Варна.

За изследването екипът ни се спря на разработване на въпросник , след което проведохме личностни интервюта с 100 респондента. В процеса на конструиране на въпросника използвахме разнообразни скали с цел да получим максимално точна и детайлна информация за обекта на изследване.Личното интервю , осъществено чрез анкета се проведе на територията на град Варна, сред студенти от Икономически университет - Варна, избрани на случаен принцип и отговарящи на изискванията, посочени във въвеждащия блок. При конструирането на въпросника се следеше за осигуряване на пълния набор от въпроси, необходими за извличане на нужната информация. Анализа на данните осъществихме с помощта на програмата SPSS, като за целта първо трансформирахме събраните качествени данни в количествени. В процеса на анализиране, получените резултати обобщихме чрез практическо приложение на показатели като средна аритметична, мода и медиана.

III. Аналитична част
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представяне на критична оценка на стандартизацията на обслужване в хранителна верига и възприятието на българите за храната в нея 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.