Потребителско поведение


Категория на документа: Маркетинг


Университ за национално и световно стопанство

Доклад на тема: Потребители и потребителско поведение
върху книга: "Потребителското поведение"
на Майкъл Соломон

София, 2012

Съдържание

Глава 1: Потребителите управляват ........................................ стр.3
І. Потребителското поведение: хората на пазара ...........................стр. 3
ІІ. Влиянието на потребителите върху пазарната стратегия ...........стр. 4
ІІІ. Влиянието на маркетинга върху потребителите......................тр. 4
ІV. Глобалният потребител .................................................стр.5
V. Замъглени граници: маркенинг и реалност ..............................стр.5
VІ. Маркенингова етика и публична политика ............................стр.5
VІІ. Тъмната страна на потребителското повединие ...................стр.6
VІІІ. Потребителското поведение като област на изследване ............стр. 8
Глава 2: Възприятие ..........................................................стр. 8
І. Въведение ...................................................................стр. 8
ІІ. Сетивни системи ..........................................................стр. 8
ІІІ. Съприкосновение ..........................................................стр.9
ІV. Внимание.....................................................................................................стр.10
Глава 3: Учене и памет.......................................................стр. 12
І Процесът на ученето.......................................................стр.12
ІІ. Бихейвиористични теории за ученето ..................................стр.12
ІІІ. Когнитивна теория за ученето........................................стр. 14
ІV. Ролята на паметта в ученето ..........................................стр.14
Глава 4: Мотивация и ценности ...........................................стр.18
І. Въведение ..................................................................стр.18
ІІ. Процесът на мотивация ................................................стр.18
ІІІ. Мотивационна сила ......................................................стр.18
ІV. Потребностти срещу желания .........................................стр. 19
V. Ангажираност на потребителя .........................................стр.20
VІ. Ценности на потребителите ..........................................стр.21
VІІ. Потребителското поведение след 11 септември 2001 г. ............. стр.22
Глава 5: Азът ...............................................................стр. 22
І. Гледни точки за Аза .......................................................стр.22
ІІ. Полови роли ................................................................стр.23
Глава 6: Личност и начин на живот .......................................стр.25
І. Личността .................................................................стр. 25
ІІ. Начин на живот и психо графика.......................................стр. 26
Глава 7: Нагласи ..............................................................стр.27
І. Силата на нагласите.......................................................стр.27
ІІ. Функциите на нагласите .................................................стр. 28
ІІІ. Стандарт на йерархия на ученето ..................................... стр.28
ІV. Формиране на нагласите ................................................стр.28
V. Модели на нагласите ......................................................стр.29
Глава 8: Промяна на нагласите и интерактивна комуникация ...........стр.29
І. Промяната на нагласите чрез комуникация ..............................стр.29Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Потребителско поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.