Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация


Категория на документа: МаркетингСтратегията на изборното проникване се прилага,когато купувачите са склонни да платят висока цена /имат насъщни потрености/, продуктът е познат и търсен на пазара, също така липсва и конкуренция.

Тук пазарът е удобен за манипулиране, което обаче трябва да бъде извършено в рамките на лоялния маркетинг.

3.1.3.Стратегия на широко проникване

Широкото проникване е стратегия за утвърждаване и разширяване на пазара,чрез ниска цена и високи разходи за стимулиране на продажбите. Ниските цени привличат повече клиенти, а високите разходи за стимулиране на продажбите още веднъж потвърждават по-високите обеми на продадените продукти.
Стратегията за широко проникване се прилага, когато се иска бързо и значително завладяване на пазара от бизнес организацията и изместване на конкуриращите фирми и техни изделия.
Разчита се на печалби от големия пазарен дял и от ниските разходи при увеличен мащаб ба производството и предлагането.

3.1.4.Стратегия на пасивен маркетинг

Пасивния маркетинг е стратегия за установяване на пазара,чрез ниски цени и незначителни разходи за насърчаване на продажбите.Ниските цени привличат клиенти,а ниските разходи за стимулиране на продажбите създават стимул за фирмата.

Стратегията на пасивния маркетинг се прилага в случаите на висока поглъщаемост на пазара и добра осведоменост на потенцилните купувачи на продуктите.Когато на пазара,на който фирмата оперира има слаб конкурентен натиск от страна на другите фирми и техни продукти, същи е възможно приложението на стратегията на пасивен маркетинг.

3.1.5.Стратегическо поведение при въвеждането на нови продукти

Конкретното маркетингово стратегическо решение и поведение на фирмата, нейните подразделения и сътрудници зависи от оценките на състоянието и перспективите за развитие на бизнеса организацията и пазара.Насочва се предимно към формиране на нови пазари и търсене на пазари за нови продукти.

Стратегическото поведение при въвеждане на нови продукти на пазара е процес за установяване и поддържане на необходимото съответствие между целите на фирмата,разполагаеми ресурси и условията на средата.
Свежда се до разработване,обосноваване и анализ на маркетинговите стратегии за бизнес поведение при въвеждане на нови продукти на пазара. А
1 Антонова , Диана. Иновации и обществено развитие , А ГРУП-2008 год., 3 страница /

2 / Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год., 14 страница /

3 / Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год., 14 страница /

4 / Стефанов,Нако. Иновационното развитие на страните от източна азия, София, Изток-Запад-2011 год,11-12 страница /
5 / Касабаджакова, Стоянка. списание Родопи, Иновации и конкурентноспособност в малките и средни предприятия, 2006 год., N 5-6, 41 страница /

6 / Антонова , Диана. Иновации и обществено развитие , А ГРУП-2008 год., 9-10 страница /

7 /Стефанов,Нако. Иновационното развитие на страните от източна азия, София, Изток-Запад-2011 год., 12 стр./
8 http://www.idsa.org/design-disassembly
9 / Стефанов,Нако. Иновационното развитие на страните от източна азия, София, Изток-Запад-2011 год., 12 стр./
10 Стефанов,Нако. Иновационното развитие на страните от източна азия, София, Изток-Запад-2011 год 13-14 стр./
11 / Стефанов,Нако. Иновационното развитие на страните от източна азия, София, Изток-Запад-2011 год 14 стр./
12 / Касабаджакова, Стоянка. списание Родопи, Иновации и конкурентноспособност в малките и средни предприятия, 2006 год., N 5-6, 39страница /
13 / Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год., 28 страница /

14 / Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год.,28 страница /
15 / Каракашева, Лилия. Международен бизнес- 2 част, София , Призма-2012 год.,119 страница /
16 / Каракашева, Лилия. Международен бизнес- 2 част, София , Призма-2012 год., 120 страница /
17 / Каракашева, Лилия. Международен бизнес- 2 част, София , Призма-2012 год., 121 страница /
18 /Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год., 28 страница /
19 / Каракашева, Лилия. Маркетинг-2 част, София, Призма -2006 год., 28 страница /
??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.