Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


8. Източници на несъвършенства (обективни и субективни фактори)
а) военната цензура - за да може армията ефктивно да изпълнява своите функции
и държавната тайна - пр.: цената на газ от Русия - невоенни, жизненоважни интереси на държавата и нацията
б) характерът на личните контакти и семейните традиции и разликите в материалните възможнисти
в) времето и вниманието на човек - не е възможно човек изцяло да проучва тенденциите в общественото мнение
г) скоростта на поднасяне на информацията и яснотата на езика при поднасянето на инфорамацията
д) дефицити на информация и стереотипите на нашето мислене - в нормалното ежедневие човек пребивава в зони, където няма информация за общественото мнение.
е) появата на мъртви точки в политическия процес - разочарованието на хората
ж) моралните правила (категории), които обясняват поведението на големи групи от хора - определени човешки масиви не винаги казват истината на обществото
з) липсата на алтернативно говорене за политиката - общественото мнение страда от неспособността на политиците да го захранват с ефективна информация/ неспособността да се привлича вниманието на хората върху значимите теми
и) "вариациите на човешката същност" Аз-овете, които възприемат по различен начин политиката (разединение на общественото мнение).
й) злоупотребите със значимите символи на държавата

10. Как да се използва обществено мнение като позитивен фактор в политическата пратика
10.1. Серия от критерии за рационално обществено мнение
а) гарантиране на гражданските свободи в държавата - свобода на словото, организациите и т.н.
б) високият жизнен стандарт на нацията - гаранция за спокойствие на гражданите
в) наличието на почтена и ефективна държавна власт - едновременно да решава проблемите на всички значими слоеве и то професионално и качествено
*г) формиране на представата, че държавата не може да се управлява само на базата на общественото мнение в момента. Фундаментална основа за управлението на държавата са законите, които се пишат въз основата на вечни истини
*д) периодично презареждане с нова политическа информация на общественото мнение - обогатяването на политическата култура на гражданите в демократичното общество
е) недопускане на драматични кризи в държавата - те поляризират обществото
ж) недопускане на множествена диктатура на управление на партия
з) последователно провеждане на политиеските програми (проекти)
и) спазване на хигиена в защита на идеологиите - да не се робува на идеологията
й) недопускане на разпространение на политически утопии сред обществото - създават се абстрактни граждани, които мислят за нереализируеми неща
к) умение за разумно осмисляне на миналото, в което е съществувало рационално обществено мнение - пр. 1885 - Съединението на България; 1912г.
л) отговорната роля на медиите - истиността на новините
м) умението за самоконтрол на всеки член на обществото - постигане на зряло, професионално обществено мнение
*н) наличието на национално отговорно правителство
*о) наличието на високо развити и надеждни учебни и информационни институции
п) наличието на определена зрялост на самото демократично общество
р) познаване на възможнастите, които предлага политическата наука

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.