Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


г) цикли в еволюцията на цивилизациите
пр. от 1944 - 1989г. това е един цикъл
д) спецификата на различните социални, културни нива в обществото
е) сугестия (заразяемост) - способност на човек да се поддава на стихийни явления
ж) външните фактори
з) конформизма - конформизма и сметкаджийството - удобните идеи и печалившите позиции
и) рационалността в мисленето
й) желателността
к) степента, в която са развити егалитарни чувства на народа
л) масовата психология
м) ефективните обществени комуникации
Извод: Общественото мнение не зависи само от политиците. То е сложен сумарен продукт на обществения живот. Затова трябва да се познават всички фактори.

3. Житейска схема, по която се формира общественото мнение
а) формиране на индивидуалните представи на отделния човек по важните проблеми
б) социални аспекти на общественото мнение - формиране на големите сегменти на общественото мнение
в) национално обществено мнение
- поляризиране на общественото мнение - при 2 различни гледни точки - пр. членството на България в НАТО
- разномислещо обществено мнение - полиполярно - при наличието на много гледни точки
Общественото мнение не е вечно. Дадена представа еволюира. Т.е. общественото мнение има своя жизнен цикъл. Трудно може да се предвиди колко ще просъществува дадена тенднция в общественото мнение. Върху общественото мнение може да се влияе целенасочено. Начини:
* Позитивно влияние - процес на градеж и усъвършенстване на общественото мнение
* Негативно - налице е манипулация на общественото мнение.

4. Инструменти на политиката за позитивно влияние
а) поведението на влстта
б) авторитетът на значимите политически лидери
в) медиите
г) поведението на духовните водачи на нацията
д) ролята на чуждия опит
е) доброто познание на историческия опит и традициите

5. Начини за формиране на негативното влияние
а) дефицит на информация
б) наличието на заинтересовани фактори да ни манипулират (разлики между моделирането и манипулацията - и двата случая са въздействие и оброботване на общественото мнение, но при моделирането се използва истината и навременно поднесената информация; при манипулацията основните средства са слуховете и мълвата, за да се ограничи кръгозорът на мислене на хората).
Слухът е вид политическа информация, която може да съдържа частица истина, но неистината и истината са предозирани. Появата на слуха води до информация, източникът на която не е известен. Слухът може да забави формиране на рационално обществено мнение. Мълвата е продължително разпросранение на система от слухове. Тя може да разруши рацонално формираното обществено мнение.

6. Функции на обществното мнение
а) информационна функция - общественото мнение ни прави добре осведомени , учи ни как правилно да рагираме.
б) когнитивни функции - способност да се предвижда рационално
в) контролни функции - общественото мнение възнаграждава и наказва
г) интегративна функция - интегриране сред своите и сред народа
д) социализираща функция - способността да се намери собствената ниша в живота
е) регулировъчни функции
ж) прогностични функции - тъй като общественото мнение си формира от много опитни и мъдри хора
з) откривателски функции - може да изпреварва властта и да предсказва решения на проблемите
и) възпитателна функция
й) анархистична функция
к) охранителна функция

7. Несъвършенства на общественото мнение - то не може и не трябва да бъде съвършен продукт на политиката. Много фактори работят за неговото дезинтегриране.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.