Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


3. Различната конкуренция, която съществува на двата пазара. Икономическата конкуренция е много по-лесна за спечелване.
4. На икономическия пазар се гони предимно материалната печалба, докато на полит. също се гони материалната печалба, но също и цивилизационната печалба.
5. Полит. пазар е много по-непредвидим от икон. Причини за това:
- сантиментите на хората играят много по-голяма роля на полит. пазар
- полит. пазар е най- либералният пазар. На него са възможни най-големите измами
б) типични особености на п.п., които го отличават от другите пазари на духовни ценности:
1. На всички споменати пазари за услуги, които разменят духовни ценности, стоката се "излага на тезгяха" - стоката присъства непосредствено. На п.п. стоката я няма непосредствено изложена - това например са леви или десни ценности , но те не могат да бъдат докоснати. Политическата стока не присъства пряко, поради което трябва да си я представим образно. Необходима е интуиция. На полит. пазар има само обещание за бъдеща стока.
2. Политическата стока е безплътна - на п.п. се пазарува на доверие.
3. На п.п. съществува една предварително недоговорияема цена - тази цена е плод на различни стереотипи на мислене на разните хора
4. На п.п. много по-трудно се определя цената на политическата стока. Цената на политическата стока се образува от 3 компонента:
- личните качества на политика
- реализма на предлаганата програма в политиката
- по-разумната логика, с която да се постигне по-добро бъдеще
5. "Брауновото" движение на полит. пазар - богатите гласоподаватели не гласуват спред очакванията само за консервативни партии, а бедните само за социалистически; съществува разминаване.
6. На п.п. действа най-нелоялната конкуренция между участниците. Конкуренцията често прераства в безкръвна война - противникът трябва да бъде омаскарен. Конкуренцията на полит. пазар носи дефекти, компрометиращи политиците; влошава се политическата култура на гражданите.
7. На п.п. единствено не могат да се налагат ефективни наказания. Причините за липсата на санкции:
- имунитетът
-поради връзките между политиците и законодателната власт

* Що е политически пазар - съвкупността от дейностите, извършвани в обществения живот от производителите, посредниците и потребителите на политическия продукт за осъществяване на размяната на идеи и ценности с оглед задоволяване на главната колективна потребност на гражданите - създаванто на ефиктивна власт в държавата за нейното управление по демократичен начин.

* Сегментиране на демократичния политически пазар. Полит. пазар е сложна реалност. Сегментацията е аналитична процедура, чрез която на базата на определени критерии се изяснява моментната структура и трайния вътрешен строеж на демократичния пазар. Цел - определяне на съставните части на демократичния процес, кои са особеностите.
Критерии за извършване на сегметация:
А) сегментация на база численост - основен сегмент - отделната човешка личност. Разработени са "възрастови слоеве"
- личнастта от 18 до 30 годишна възраст - тазе личност все още учи и се интересува предимно от своето бъдеще. Има широки интереси; тази личност е несигурна като електорат; няма семейство и не носи отговорност за други човешки същества. За да ес спечели този сегмент е необходимо разработване на нов, оригинален маркетинг.
- лечността от 30 до 40 год. възраст - дипломирали се хора, работещи активно; тази личност е икономически стабилна и има семейство и носи отговорност за ново поколение. Възможностите за поведение на този сегмент са следните:
•може да не отиде да гласува
• може активно да гласува, но ще е за строго определен продукт
- личността от 40 до 65 год. - най-зрелите граждани в обществото; реализирали са се професионално, изпълняват едни от най-важните роли в обществото, имат ной-много секретна информация и не могат да бъдат заблудени. Трябва да се предложи точният тип маркетинг.
- личността над 65 год. - най-активният сегмент в политиката, защото са най-мъдрите граждани и за него има голямо значение бъдещето на поколенията след тях. Изискват строги правила в политиката; мотивция - пенсиите; това е най-твърдият електорат по време на избори; често представителите на този сегмент гласуват сантиментално.
Б) сегментация на база индивидуални доходи на личността
- с ниски доходи/ - с високи доходи
В) сегментация по полова принадлежност
Г) сегментация по религиозна принадлежност
Д) сегментация по степен на идеологическа ангажираност
- активно подкрепящи дадена идеология - гласуват активно
- мек електорат - пасивно подкрепящи
- с неутрална идеологическа позиция
- разочарованите от идеологията - обикновено това са най-изтъкнатите интелектуалци
- решителни противници на идеологията

Отделната личност никога не прави политика сама. Сходните типове личности се обединяват. Така възниква вторият основен сегмент - групите. Трябва да се познават прчините, поради които хората се обединяват в групи.

* Фактори, които пораждат възникването на групи
а) необходимостта от социална подкрепа - със своя интелект многото предлагат ресурси, с които да се постигне дадена цел.
б) необходимостта да се увеличи творческият потенциал на индивида
в) необходимостта индивидът да получи личностна оценка за своите качества
г) необходимостта от съгласуване на познанието
д) поради подобието между тях
е) поради необходимостта да се даде шанс на закона за допълнителността
ж) плод на физическата атрактивностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.