Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


През Средновековието възнива пропагандата. Разликата между манипулацията и пропагандата е, че при манипулацията има истина, докато пропагандата разпространява неистини, използва се целесъобразна информация.

2. Епохата на Просвещението и на предмодерните маркетингови дейности - периода се свързва с Макиавели. Взстановява се представата, че политиката е делата на обикновени, простосмъртни хора. Значителна роля изиграват:

* Печатарското изкуство ( 1436 - Гутенберг) - увеличава се възможността да се пропагандират политическите ценности в полза на властта

* Възникване на политическите вестници (Франция - 1631 "Газет"), политическата обява, статия, критика

* Демократичните революции - 18 век

* Новите писани конституции
Възникват регулирани редовни избирателни кампании - срещи с избирателите. Появява се предизборната политическа борба (Адамс и Джеферсън - изтъкване на негативните качества на опонента). 1802 г. - приет е Акт за наказание на противоправителствената пропаганда. Създава се необходимост от специални институции за защита на политическата продукция - Бюрото за пропаганда - Франция. През първата половина на 19 век се появява проблемът за парите в предизборния процес. Явяват се трайно установените политически партии. Започава възпитанието на гражданите в лоялност към собствения президент. Появяват се политически продукти като полиическа реклама(целенасоченото говорене в полза за добродетелите на политика) ( В България Андрей Райчев и Кънчо Стойчев). Въникване на професията имиджмейкър.

През втората половина на 19 в. - технически нововъведеиня:
*политическият влак
*телефонът, телеграфът, пощата -обогатяване на маркетинговия инструментариум

До този период маркетинговите процеси продължават да бъдат стихийни - разчита се на личната инициатива.
2. Научните открития, които положиха основите на съвременния политически маркетинг. Обективни причини, налагащи края на стихийната практика:

*Краят на 19 - началото на 20 в. - изграждане на многопартийната политическа система

*Началото на 20 в. - изясняват се модерните идеологии

* Втората половина на 19 век - поява на мощни движения - фермерски, работнически, феминистки и др.

* От 90-те години на 19 в. до 1905 - Ленин разработва идеологията на комунизма, отрича необходимостта от представителна демокрация
3. Личности
*Густав Льобон - "Психология на тълпите"
- систематизира необходимите задачи
- усъвършенства теорията на ефективното политическо говорене
- разработва идеята за различните начини за спечелване на хората от различните социални прослойки - сегментация на политическото пространство.
*Американската школа на бихейвиористите
- Хърбърт Уелс - "Човешката природа в политиката" - доказва, че човекът носи 2 различни същности
-Макс Вебер - за политическите пари - доказва, че в предизборната борба се води инвестиционна борба, в която се създават политически и икономически придприятия.
*20-те г. на 20 в. - Уолтър Липман, Едуард Бърлинс - "Теорията за общественото мнение" - доказва се, че общественото мнение в демокрацията не е единно, съществуват стереотипи.
*Йохан Шумпетер - "Капитализъм, социализъм, демокрация" - сравнява съветска Русия и капиталистическа Америка - и в двата случая гражданите не управляват, но дава предмство на втория режим. Разработва конкурентната теория на политическия процес. При демокрацията съществува явлението политически пазар.
*Антъни Даунс, Джеймс Бюкенън - на политическия пазар политиците са заинтереувани да продават своите услуги.

Заключение: политическият маркетинг е наука за постигане на политически успехи.
Предмет и структурен обхват на съвременния политически маркетинг

Народите, които възприемат представителната демокрация, схващат идеята, че представителната демокрация не може да съществува сама по себе си.

През 20 век се осъзнава, че изборът на гражданите е много усложнен поради множеството от партии. При свободния демократиичен процес е възможна корупция. Осъзнава се необходимостта от второ поколение политически продукт, който да развие полинтическата култура на нацията. Необходимо е да се обслужи самия политически демократичен продукт. Парите реагират най-добре на тази
необходимост. Социологическите агенции се самопредлагат на политическите партии и на правителствата. Така възниква политическият бизнес, а за него са създадени специални закони и дружества с идеална цел. Политическият бизнес се сблъсква с науката. Появява се поредица от теории, които твърдят, че не е необходимо да се разработва напълно науката политечиски маркетинг.

* Карл Юрка - представя политическия маркетинг само като помощно средство, което няма смисъл да бъде напълно разработвано.

- йезуитски съображения - политическата наука е една единна духовна наука и не може да става дума за "политиески науки"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.