Подобряване дейността в предприятието с цел да няма забавяне на поръчки


Категория на документа: Маркетинг


Обект.проверими показатели
Източници на информация за пресмят. на показателите
Допускания (рискове пред проекта)

Основна цел
Намаляване на загубите от санкции
Намалена сума на загубите
Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите

Конкретна цел
Намаляване на забавянето на доставки към клиентите на фирмата
Намляване на получените оплаквания от клиенти и кредитни известия
Фактури и кредитни известия по месеци
Изпълнение на конкретните задачи от персонала и навременните доставки от страна на спедиторските компании
Резултати
Непрекъсваемост на производствения процес
- Намаляване на времето и разходите за ремонтни дейности

- Ефективно управление на скалдовите запаси

- Касови бележки, фактури.

- Справки за скалдова наличност

- Качество на изработка на машините и частите, качество на сервиз
- Качество на системата за управление на запасите
- Навременни доставки на материали
Дейности
- закупуване на нови машини
- наемане на още работници
- избор на нов доставчик

Ресурси:
-Човешки: работници
-Оборудване: металорежещи машини
-Финансови ресурси
Касови бележки, фактури, трудови договори
-Навременно извършване на дейностите по оборудване
-Навременна доставка на оборудването
-Желаещи да работят на предлаганата позиция
- Коректност на фирмата- доставчик


Наличие на финансови средства
Определяне на работните задачи по проекта. Дърво на задачите.

Детайлно планиране на дейностите по проектаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подобряване дейността в предприятието с цел да няма забавяне на поръчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.