Подобряване дейността в предприятието с цел да няма забавяне на поръчки


Категория на документа: МаркетингРусенски ниверистет " Ангел Кънчев"
Гр. Русе

Факултет: " Бизнес и мениджмънт"

Дисциплина: Мениджмънт на проекти

Тема : Фирма " Мебелпласт" ООД гр. Тутракан- подобряване дейността в предприятието с цел да няма забавяне на поръчки

Гр. Русе

І.Предпроектно проучване

1.Формулиране и анализ на проблема, дърво на проблема

Стартът на фирма " Мебелпласт" ООД гр. Тутракан се поставя през 1994г. Фирмата е създадена като фирма с малки възможности и в началото е извършвала предимно услуги на клиенти за изработка на мебели по индивидуални проекти. От 2001г. до ден днешен производствената дейност на фирмата е специализирана в проектиране, дизайн, производство и монтаж на мебели за дома, офиса и хотела. Тя работи по индивидуални проекти за обзавеждане на кухни, спални, детски, младежки и хотелски стаи, офис мебели, рецепции, различни видове гардероби.

Конструираните мебели се отличават с модерен дизайн, надеждност, ергономичност. Използват се материали, скрепителни елементи и мебелен обков, внос от Германия, Австрия, Гърция, Турция, Италия, Китай и др. Мебелите се реализират на българския пазар и в чужбина.

Нарастването на производството в следствие на увеличение на поръчките автоматично води до увеличение на разхода на материали и нарастване на скоростта на тяхното обръщение в производствения процес, както и увелиение натоварването на производствените мощности, което следователно води до претоварване на машините и чести спирания на производствения процес поради ремонти. Увеличението на количеството материали, влагани в производството води до по-големи поръчки към доставчиците, които не са готови да посрещнат нуждите на фирмата. Честите спирания за ремонт, забавянето на доставките на материали и недостатъчната скаладова наличност водят до забавяне доставките на клиенти, което от своя страна носи негативни последствия под формата на санкции- неустойки по договори за доставка.

Дърво на проблема

Обосновка на избора на конкретна идея за проект

Увеличените загуби в следствие на закъснели доставки са проблем, който може и трябва да бъде отстранен. Конкретните действия, които трябва да бъдат приложени са:

* Закупуване на нови машини, с цел оптимално натоварване на производствените мощности и намаляване времето за престой за ремонт.

* Има необходимост от увеличение броя на работниците, които да работят с новите машини, като за тази цел фирмата трябва да намери подходяща агенция за подбор на персонала.

* Подбор на подходящи фирми доставчици с възможности да осигурят нужните количества.

Тези действия ще подобрят цялостното състояние на фирмата, като намали излишните разходи за ремонт и ще се постигне нужната ритмичност на доставките на материали и производството на предприятието.

Определяне на предварителните ресурси

Човешки ресурси - нови работници
Финансови ресурси - вътрешно финансиране, банков кредит.
Материални ресурси - нови машини

Определяне на допусканията, предложенията и рисковете.

Както знаем, ефективното реализиране на един проект се влияе не само от фактори, които сами можем да определяме и управляваме, но и от външни условия на средата, с които задължително трябва да се съобразяваме. Може да се твърди, че резултатите от проекта ще имат устойчивост, защото:
* Изборът на по-голям доставчик ще доведе до по-добро снабдяване с материали и потдържане на оптимални складови наличности;
* Увеличеният брой машини и работници ще намали разходите и времето за престой поради ремонт и ще се увеличи производителността.

Логическа матрица

Вертикална логикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подобряване дейността в предприятието с цел да няма забавяне на поръчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.