План на фирма за доставка на бонбони на пазара на Република Франция


Категория на документа: Маркетинг


Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
Гр. Бургас

Факултет по обществени науки

ПЛАН НА ФИРМА "КРАФТ ФУУДС" ЗА ДОСТАВКА НА БОНБОНИ "SUCHARD" НА ПАЗАРА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

Научен ръководител: Изготвили:

Доц. Д-р Б. Василева

Гр. Бургас, 2013г.
Съдържание:

1. Въведение....................................................................................................3 стр.
2. Анализ на международния пазар във Франция
2.1. Ситуационен анализ.................................................................................3стр.
2.2. Пазрен профил на Франция....................................................................5стр.
2.3. Оценка международния риск във Франция........................................7стр.
2.4. Анализ на индустрията на пазара във Франция................................ 8стр.
2.5. Фирмен профил и кратък анализ на марк.микс на Крафт фуудс

и "Suchard".............................................................................................. 13стр.
2.6. Маркетингов микс на Крафт фуудс......................................................14стр.
3. Сегментиране на международните пазари...........................................16стр.
4. Избор на пазарен вход..............................................................................17стр.
5. Приложения................................................................................................21стр.

Резюме: Динамично развиващият се пазар кара мениджърите все повече да осъзнават необходимостта от използването на пазарно ориентирани методи за управлението на фирмите, които науката маркетинг предлага. Във времената, в които живеем все повече и повече се налага концепцията на търсене на нов пазар за предлагането на най-различен асортимент от продукти. За една фирма имиджът е изключително важен. А когато тя изнася до някоя от страните в Европейския съюз своят продукт, това е повече от успех.

Ключови думи: маркетинг, пазар, международен, износ, пазар, шоколад, Франция.

1. Въведение

Обект на изследване - фирма "Крафт фуудс", нейния бизнес и износа на нейн продук на международния пазар.

Предмет - намирането на подходящ маркетингов метод за износа на бонбони "Suchard" на пазара във Франция.

Цел на изследването - да се представи нов, съвременен метод за реализиране износа на бонбони "Suchard" и заемането на пазарна ниша на територията на Франция.

Задачи :
1) да се проучи страната;
2) да се намери начин за навлизането на нов продукт на международния пазар;
3) да се предложат фирмени действия при влизането на продукта на пазара във Франция.

С тези задачи целим да намерим подходяща стратегия за заемане на точно определена пазарна ниша, като за целта се съобразим със социо- културната среда на страната, икономиката, териториалното разпределение и др. Имайки предвид пазара на бонбони в страната, целта е да обхванем колкото се може по- голям брой потребители, които да консумират бонбони "Suchard",предлагайки разнобразие от бонбони на пазара. Идеята е на достъпна цена за тях да ги накараме да закупуват бонбони "Suchard" и да успеем да ги убедим, че те също задоволяват техните нужди и потребности.

2. Анализ на международния пазар във Франция и Украйна

2.1 Ситуационен анализ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План на фирма за доставка на бонбони на пазара на Република Франция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.