Особености при разработване на рекламното послание


Категория на документа: Маркетинг


опаковка телевизор, който които оформят уретба за

пази цигарите е лек и удобен дома на хора с

свежи. за пренасяне. модерните хора. вкус.

Рекламиращият може да генерира тема за всяка от дванадесетте клетки, като възможни съобщения за продукта. Например, посланието " направете дрехите си по-чисти " е обещание за рационална награда, базиращо се на опита от резултата на използването; а фразата " истинско удоволствие скрито в светло пиво " е обещание за сензорна награда, свързана с опита от използването на продукта.
Колкото повече са независимо създадените реклами, толкова по-голяма е вероятността да се открие най-добрата.
- Оценка и избор на послание- Рекламиращия трябва да оцени алтернативните послания. Добрата реклама обикновено е фокусирана върху едно основно продажбено предложение. Туейд предлага посланията да се оценяват по степен на желаност, изключителност и правдоподобност. Посланието трябва пързо да казва нещо желано и интересно за продукта. То трябва да казва също и нещо изключително и отличително, което не се отнася за всяка марка в продуктовата категория. И най-накрая, посланието трябва да бъде правдоподобно или доказуемо. Рекламиращият трябва предварително да тества рекламите, за да определи кое от посланията има най-силно въздействие върху поведението.
- Изпълнение на посланието - Въздействието на посланието зависи не само от това какво се казва, но и от това как се казва. Някои реклами целят рационално позициониране, а други емоционално позициониране. Американските реклами обикновено представят някаква изрична характеристика или полза, направена с цел да апелира към рационалното съзнание. Японските реклами са по- индиректни и апелират към емоционалното.
Изборът на заглавие, текст и т.н. може да доведе до различия в рекламното въздействие.
Използването на рекламното послание може да има решаващо значение за продукти, които са изключително сродни, като цигари, кафе и др.
При подготовката на рекламна кампания, рекламиращият обикновено изготвя формулировка на стратегията на рекламния текст, описваща целта,съдържанието, потдръжката и тона на желаната реклама.
За изпълнение на посланието е необходимо да се намерят подходящи стил, тон, думи и форма.Тези елементи трябва да осигурят съвместимост на имиджа и на съобщението.

Използвана литература:
1. Банабакова, В., Маркетинг. ,из. ФАБЕР- В. Търново 2011г.
2. Котлър, Ф., Управление на маркетинга., изд. Класика и стил. С. 2002г.
3. Котлър, Ф., Котлър за маркетинга., изд. Класика и стил. С. 2003г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености при разработване на рекламното послание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.