Особености при разработване на рекламното послание


Категория на документа: МаркетингСпособността да се харесваш описва привлекателността на източника за аудиторията. Качества като искреност, хумор и естественост, правят източника по-харесван.

Ако един човек има еднакво отношение към източника, казваме, че съществува състочние на съответствие.Принципът на съответствието (principle congruity) гласи, че комуникаторите могат да използват добрия си имидж, за да намалят някои отрицателни чувства към една марка, но в процеса на това е възможно да се изгубят и част от иважението на аудиторията към тях самите.

Рекламното послание
Рекламните кампании се различават по своята съзидателност. Нека разгледаме следните примери:

Най- добре запомнената и харесвана телевизионна реклама през 1983г. беше рекламата на бира "Miler Life", показваща спортисти и знаменитости, които спорят дали предимството на "Miler" е в нейния "добър вкус" или в нейната " лекота". Тази кампания надмина по резултати всички други реклами на бира, въпреки че някои от тях изразходваха повече пари.

McDonald's изразходва $185.9 млн. За телевизионни реклами през 1983г. , над два пъти повече от основния и конкурент Burger King. Въпреки това, зрителите си спомнят и харесват повече рекламите на Burger King от тези на McDonald's.

Като извод ще кажен, че ефектът от фактора творчество в една кампания може да бъде по-важен от броя на изхарчените долари. Една реклама може да помогне за увеличаване на продажбите на марката, само ако успее да привлече внимание. Рекламната поговорка гласи "Ако не убеждава, не се продава ".
При разработването на съзидателна стратегия рекламиращите преминават през три етапа: генериране на послание, оценка и избор на послание и изпълнение.
- Генериране на послание - Посланието за един продукт трябва да бъде решено, като част от разработката на концепцията за продукта; то изразява основната полза, която марката предлага. Дори в рамките на тази концепция, е възможно да съществува широк обхват от евентуални послания.
Творците изпозлват няколко метода за генериране на рекламни послания. Много от тях процедират индуктивно, провеждайки разговори с потребители, дилъри, експерти и конкуренти. Потребителите са основният източник на добри идеи.Тяхното усещане за силата и недостатъците на съществуващите марки осигурява важни идеи за творческа стратегия.
Някои творци използват дедуктивна рамка за генериране на рекламни послания. Малоуни предлага една такава рамка
( Табл.1). той възприема купувачите като очакващи един от следните видове награди от продукта: рационална, сензорна, социална или егудовлетворяваща. А купувачите биха могли да визуализират тези награди благодарение на опит от резултатите от ползването, на опит от ползвания продукт или на случаен опит. Кръстосването на четирите вида награди с трите типа опит генерира дванадесет вида рекламни послания.

Фиг.1 Примери за дванадесет вида рекламни послания

П о т е н ц и а л н и в и д о в е н а г р а д и
Типове потенциално ..................................................................................................................

възнаграждаващ

опит от

продукта Рационална Сензорна Социална Егоудовлетворяваща
..................................................................................................................................................................

Опит от 1.Направете 2. Прекратява 3.Когато сте 4.За кожата,

резултатите дрехите си напълно достатъчно която заслужа-

от ползването по-чисти . стомашното загрижени да вате.

разтройство. сервирате

най-доброто.
..................................................................................................................................................................
Опит от ползвания 5.Брашното, 6.Истинско 7.Дезодорантът, 8.Магазинът
продукт което не се удоволствие гарантиращ на младите

нуждае от скрито в светло добър прием администра-

пресяване . пиво. в обществото. Тори.
..................................................................................................................................................................

Случаен опит 9.Пластмасовата 10.Портативният 11.Мебелите, 12.Стерео-
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености при разработване на рекламното послание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.