Основни направления и етапи в развитието на избирателната кампания


Категория на документа: Маркетинг


ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Стопански факултет

Курсова работа

ПО
Политически маркетинг

на тема:

Основни направления и етапи в развитието на избирателната кампания.

гр. Велико Търново
2013г.

Въведение 3
1.Какво представлява избирателната кампания. 3-5
1.1. Еволюция на кампаниите 5-6
А. Директен ефект върху избирателите 6
Б. Ефект на сила 6
В. Ефект на прелъстяване 6
2. Видове предизборни кампании 7
3.Основни направления в развитието на избирателна кампания и обща характеристика на етапите. 8-9
4.Задълбочен поглед над етапи на предизборната кампания 9-10
4.1. Подготовка на кампанията 10
4.2. Гореща фаза 10
4.3. Изборен ден 11
4.4. След изборите 11
Заключение 11
Източници 11

Въведение:

За да бъде разбран съвременния маркетинг ,независимо от това дали става дума за комерсиален, некомерсиален, социален или политически, трябва да се проследи еволюцията на маркетинговата философия. С появата на маркетинга в началото на ХХ век като отделна управленска функция, той налага убеждението, че маркетологът трябва просто "да хване в капан" чрез продукта своя клиент. По-късно обаче, след голямата икономическа криза от средата на 30-те години на XX век, този модел еволюира към ориентация към продажбата. В основата на този модел лежи убеждението, че успехът ще спохожда онези организации, които по най-добър начин убеждават клиентите си да приемат предложенията им, вместо тези на конкуренцията или изобщо да ги купуват. И този модел по-късно претърпява еволюция, при което вече вниманието се насочва не към организацията и нейните продажби, а към потребителя, към най-пълното задоволяване на неговите желания, нужди и мечти. Тази проста идея всъщност очертава пътя на естествената еволюция на маркетинговата философия и е същината на съвременния подход към маркетинга във всички негови разновидности.Задачата на маркетолога и в частност на специалиста по политически маркетинг, се оказва подпомагането в процеса на размяната и в процеса на усъвършенстването на способността на компанията (на политическата организация или политика) да участва във взаимоизгодна "размяна" с потребителите (избирателите).

1.Какво представлява избирателната кампания.

Избирателната кампания е политическа акция, която се провежда във времето преди изборите и има за цел да мобилизира подкрепата на максимален брой избиратели. В нея участват две групи политически актьори- политическите партии и техните кандидати, от една страна, и избирателите, от друга. Те се ръководят от различни интереси и се опитват да ги реализират чрез различни техники и инструменти. Интересът на партиите е насочен към изборния успех и за да го постигнат те планират и организират своите действия като прилагат определена стратегия.Интересът на избирателите се определя от стремежа да направят смислен избор.Защо кампанията е важна? Изводът отпреди четири десетилетия, формулиран от Албрехт Мюлер, един от създателите и организаторите на успешната кампания на ГСДП и Вили Брандт през 1972 г.:
"Една добра предизборна кампания може да донесе 3%.Една лоша кампания може да ви лиши от 3%. Заради тази разлика от 6% усилията и парите, необходими за добрата кампания, си струват. Защото тази разлика по правило е разликата между победа и загуба." важи със сигурност и днес, дори с по-голяма сила.

Кампаниите сами по себе си имат голямо и при това нарастващо значение. Обяснението е в характера на съвременното общество и на съвременната политика. В условията на значителна социална и професионална мобилност отслабват връзките на хората със социални общности и с политическите партии и нараства значението на индивидуалните интереси. От тази гледна точка се засилва влиянието на краткосрочно действащи фактори като кандидати и теми, които се проявяват в и чрез кампанията. Освен това все повече избиратели вземат решението си дни преди изборите. На изборите в Германия през 2009 г почти всеки четвърти избирател е взел решението си едва в последните дни на кампанията. Тази тенденция се забелязва и в България. Поради това кампаниите са в състояние да доведат до неочаквани резултати и да решат резултатите от изборите.Има много такива примери: На изборите в Германия през 2005 г. ГСДП в хода на кампанията успя да стопи близо 20% от изоставането си спрямо своя опонент ХДС/ХСС. Кампаниите стават все по-важни за партиите и те не жалят средства и усилия за тяхната подготовка и провеждане. Не е случайно, че в президентската кампания в САЩ през 2008 г. двамата кандидати изразходват общо над един милиард долара - рекордна сума за всички времена.

В България вече е натрупан значителен опит в организацията на различни избирателни кампании .Поради това много партийни активисти си мислят, че знаят всичко, което им е необходимо за подготовката на избори. Това е голяма заблуда, която може да подведе партийните структури в решаващия момент на кампанията.През последните едно-две десетилетия в теорията и практиката на предизборната борба навлизат нови елементи, които преобръщат много от старите ни представи. Заради това е необходимо те постоянно да се следят, да се преосмислят и да се прилагат творчески в българските реалности. Само преди няколко години станахме свидетели на една наистина уникална кампания, водена от Барак Обама и неговия екип. Според "Ню Йорк Таймс" това е най-необичайната кампания в новата история - най-добре организираната,финансово най-осигурената и технологически, най-напредналата предизборна кампания на всички времена. Тръгнал като аутсайдер, Обама категорично побеждава своя съперник по всички показатели - 52.9% на 45.7% от избирателите и 365 на 173 от членовете на електоралната колегия.За да победи такива съперници като Клинтън и Маккейн,Обама извършва революция в американските кампании. Той използва виртуозно средствата на политическата комуникация, поставя точните теми, привлича медиите на своя страна, съществено развива "Интернет" технологията и я комбинира с традиционната работа с избирателите, рискува с нови стратегии. Така той успява да стори невероятното като печели цели 9 щата, които бяха в ръцете на Джордж Буш през 2004 г.

1.1. Еволюция на кампаниите
От началото на ХХ век досега могат да се откроят три основни етапа в развитието на предизборните кампании.Първият етап обхваща периода до Втората световна война. Това е етапът на предмодерните предизборни кампании, когато комуникацията между партиите и гражданите минава главно през партийните структури. Масовите партии достигат до избирателите чрез своя широко разклонен и йерархично изграден партиен апарат. Основна роля играят местните партийни организации, които чрез комуникацията лице в лице изграждат мрежи за подкрепа на партията в специфични социални групи на равнище семейство и професия .Наред с това се организират и големи масови акции,където партиите представят своите предизборни платформи и кандидати директно на избирателите. Използва се и партийният печат. Предпоставка за развитието на този тип предизборна кампания е съществуването на големи и хомогенни социални групи,които представляват и базата на политическите партии в този период, както и високата степен на готовност на гражданите за организиране в политически структури.Периодът на модерните предизборни кампании започва след Втората световна война и достига своя разцвет през 60-те години на ХХ век, когато в страните с развита демокрация се наблюдава поврат на отношението на партиите с избирателите. Извършват се промени в самите партии - от масови те се превръщат в народни. Директната предизборна комуникация с избирателите чрез партийните структури отстъпва място на индиректната комуникация, която се осъществява чрез медиите. Развитието на технологиите, промените в социалната структура и в организацията на партиите налагат ново отношение към избирателите. Партиите трябва да насочат своите послания към много по-широк кръг избиратели и да активизират цялостната си предизборна работа. Чрез медиите те се стремят да информират и мобилизират гражданите за своите политически проекти.Използването на медиите в предизборната борба обаче не дава възможност на партиите за обратна връзка с избирателите. Периодът на професионалната предизборна кампания,който започва от началото на 90-те години на ХХ век и продължава и до днес, се отличава с възраждането на директната комуникация между партии и избиратели, но чрез нови форми и техники. Основна характеристика на този етап е ориентацията на партиите към реалностите на политическия пазар, доминацията на политическия маркетинг в предизборната борба, визуализацията и персонализацията на политиката, модернизацията на предизборните кампании чрез използване на постиженията на информационните технологии. При този тип предизборна кампания съществуват повече възможности за индивидуална работа с избирателите и отново се подобрява обратната връзка между партии и граждани. Същевременно обаче тук партията все повече се превръща в анонимен субект, което крие и големи опасности за традиционното политическо представителство.Тенденцията на превръщане на модерната предизборна кампания в професионална все повече си пробива път в страните с развита демокрация. Никъде обаче партиите не абсолютизират професионалната кампания, а наред с нея продължават да залагат и на традиционните технологии. Дори в САЩ, където най-масово се използва професионалната кампания, политиците се стремят да я съчетават с директни срещи с избирателите.

Цялата история на избирателните кампании, независимо от времето и мястото, показва, че с тях се цели да се постигнат най-малкото три ефекта:
А. Директен ефект върху избирателите
Чрез прилагането на различни видове кампании се търси непосредственото им въздействие върху избирателите.Това означава по време на кампанията да се предостави достатъчна като обем и качество информация, която да провокира интереса на гражданите и да създаде разлика с политическите опоненти. На тази база гражданите трябва да бъдат в състояние да сравнят различните платформи и послания и да направят своя избор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни направления и етапи в развитието на избирателната кампания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.