Основни маркетингови концепции


Категория на документа: Маркетинг


ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ
по Маркетинг

Тема: "Основни маркетингови концепции"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Виктор Димов РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Радка Илева
Фак. №: ФИЗ - 1183
Специалност: Финанси,
II курс, задочно обучение

ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
2012
СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.
Уводна част................................................................................................
3


Основна част..............................................................................................
5
1. Производствена концепция....................................................................
5
2. Продуктова концепция...........................................................................
5
3. Търговска концепция..............................................................................
5
4. Маркетингова концепция.......................................................................
6
5. Социална концепция...............................................................................
6


Заключителна част...................................................................................
7


Литература ................................................................................................
8
УВОДНА ЧАСТ

Маркетингът е сравнително нова наука, която позволява развитието на икономиката, както в бъдеще, така и позовавайки се на класически и по-модерни теории сред водещите специалисти.

Успешното представяне на компанията на даден пазар не може да бъде факт, ако не се разработи добра маркетингова концепция и стратегически план за постигане на целите и мотото на фирмата, да се постави ясна визия за мисията и план за това как да се постигне.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни маркетингови концепции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.